drupa Prize 2014 dla Tobiasa Winnerlinga
20 maj 2014 11:20

31-letni historyk i doktorant Tobias Winnerling został uhonorowany nagrodą drupa Prize 2014. Został on doceniony za swoją rozprawę doktorską pt. „Vernunft und Imperium. Die Societas Jesu in Indien und Japan, 1542-1574“ („Rozsądek i imperium. Społeczeństwo Jezuitów w Indiach i Japonii, 1542-1574“). Nagrodę wręczyli mu Claus Bolza Schünemann (przewodniczący rady nadzorczej spółki Koenig & Bauer AG i prezes komitetu doradczego wystawy drupa 2016), Werner M. Dornscheidt (prezes i dyrektor generalny Messe Düsseldorf) oraz prof. dr H. Michael Piper (rektor Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie). W swojej nagrodzonej pracy Winnerling charakteryzuje katolicki Zakon Jezuitów założony 15 sierpnia 1534 r. przez krąg przyjaciół Ignacego Loyoli. Tobias Winnerling rzucił światło na dotychczas zaniedbany temat, jakim jest aktywność misyjna Jezuitów w Indiach i Japonii w latach 1542-1574. Praca misyjna odgrywała szczególnie ważną rolę w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji w kontekście XVI-wiecznej polityki kolonizacyjnej, okresu królestw Hiszpanii i Portugalii, co było naturalną cechą tych czasów. Co więcej, kolonizacja i nawracanie uzupełniały się i wzmacniały nawzajem. Franciszkanie, Augustianie, Dominikanie i Jezuici głosili słowo Boże na całym świecie, torując tym samym drogę hiszpańskim i portugalskim konkwistadorom. Z dzisiejszej perspektywy ocenia się tę strategię nawracania jako noszącą cechy imperialistyczne i rasistowskie. To stanowi punkt wyjścia pracy doktorskiej Tobiasa Winnerlinga – działania z przeszłości nie mogą być oceniane z perspektywy dzisiejszych standardów etycznych; potrzebny jest inny zestaw kryteriów oceny. Właśnie ten fenomen, jakim jest praca misyjna, Tobias Winnerling analizuje w swojej 325-stronicowej rozprawie doktorskiej, wykorzystując konkretny przykład Jezuitów i kształtowanie działalności zakonu w kontekście XVI wieku. Tobias Winnerling urodził się w Mönchengladbach w 1982 r. Po ukończeniu szkoły średniej najpierw studiował historię i filozofię na Uniwersytecie w Hagen przed jego przyłączeniem do Uniwersytetu Heinricha Heinego (HHU) w 2002 r., gdzie w 2006 r. uzyskał tytuł magistra. Od kwietnia 2007 r. był zatrudniony jako pracownik naukowy na Wydziale Filozofii Uniwersytetu HHU w Düsseldorfie. Na podstawie informacji organizatorów targów drupa opracował KS