Proekologiczne działanie firm Avery Dennison i Smurfit Kappa
21 maj 2014 11:55

Do inicjatywy firmy Avery Dennison, dotyczącej recyklingu linera, dołączył w ostatnim czasie belgijski przetwórca etykiet – firma Reynders_Label Printing. Nowy program recyklingu linerów papierowych zainicjowała firma Avery Dennison, a pieczę nad nim sprawuje koncern Smurfit Kappa. „Przy rocznym usuwaniu ponad 300 tys. ton odpadów linera w Europie istnieje znaczący potencjał dla tego programu recyklingowego” – mówi Xander van der Vlies, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Avery Dennison Materials Group. Jego zdaniem dzięki prawidłowej dyscyplinie i przejęciu odpowiedzialności przez wszystkich członków łańcucha wartości, recykling linera zmniejszy ogólną emisję dwutlenku węgla oraz koszty związane z jego usuwaniem. W ramach programu recyklingu papierowego linera firma Reynders oferuje system zbiórki dla użytkowników końcowych, który polega na zbieraniu silikonowanego papieru linerowego i łączeniu go z innymi papierami oraz strumieniami odpadów z tektury falistej. „Wiemy, gdzie jest przetwarzany materiał, a Smurfit Kappa zaświadcza, że wszystkie nasze odpady papierowe – w tym silikonowane linery papierowe – są recyklowane w celu produkcji nowej tektury falistej” – mówi Johan Lievens, menedżer ds. jakości w Reynders. Z kolei Leon Graff, dyrektor zarządzający Smurfit Kappa Recycling Benelux, przyznaje: „Korzystanie z naszej istniejącej infrastruktury zbierania i łączenia zbiorów odpadów linerowych z innymi kategoriami odpadów z papieru bądź tektury falistej umożliwia nam osiągnięcie masy krytycznej potrzebnej do obsługi skomplikowanej logistyki recyklingu linera. Podobnie jak w przypadku innych programów recyklingowych, odpady linerowe muszą spełniać pewne warunki jakościowe w zakresie naszego procesu recyklingu.” Oprócz krajów Beneluksu, program recyklingu Avery Dennison-Smurfit Kappa obejmuje również Niemcy i Wielką Brytanię. Na podstawie informacji firmy Avery Dennison opracował KS