HP planuje likwidację dodatkowych kilkunastu tysięcy miejsc pracy
27 maj 2014 12:59

Grupa Hewlett-Packard poinformowała, przy okazji publikacji swoich kwartalnych wyników, o planach likwidacji dodatkowo od 11 tys. do 16 tys. miejsc pracy oprócz wcześniej przewidzianych 34 tys. Stanowi to łącznie ok. 15 proc. ogółu zatrudnionych na całym świecie pracowników HP. Dyrektor generalna HP, Meg Whitman, ogłosiła w maju 2012 wieloletni plan restrukturyzacyjny. Miał on na celu przyspieszenie innowacji, redukcję kosztów i uzyskanie lepszych wyników. Początkowo w ramach tego planu zakładano likwidację 27 tys. miejsc pracy, potem jeszcze dodatkowych 7 tys. Według Meg Whitman proces reorganizacji HP znajduje się na dobrej drodze, lecz – jak stwierdziła - „widzimy dodatkowe możliwości ograniczenia naszej struktury kosztów i uproszczenia działalności bez szkody dla wydajności, aby być firmą bardziej konkurencyjną i osiągnąć założone cele.” Stąd redukcja dodatkowych od 11 tys. do 16 tys. miejsc pracy. To zwiększy ogólną liczbę zwolnionych pracowników do maksymalnie 50 tys. Jak zadeklarowała Meg Whitman podczas konferencji, żadna firma nie lubi ograniczać swoich zasobów pracowniczych, lecz rzeczywistość wymaga, by HP koncentrowała się na stałej poprawie swojej struktury kosztów. Dyrektor generalna poinformowała także o poprawie sytuacji finansowej grupy. Wartość obrotów pozostawała na stabilnym poziomie w ciągu ostatnich trzech kwartałów, podczas gdy jeszcze niedawno grupa wykazywała kilkuprocentowe spadki z kwartału na kwartał. Jak zapewniła Meg Whitman, żadne dodatkowe zwolnienia pracowników nie są przewidziane. Na podstawie graphiline.com opracowała IZ