Zmiany w radzie nadzorczej Agory
29 maj 2014 10:11

Zarząd spółki Agora poinformował, że 28 maja br. Helena Łuczywo złożyła rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Agory SA ze skutkiem na chwilę zamknięcia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013. Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się w czerwcu. Rezygnacja została uzasadniona względami osobistymi. Helena Łuczywo należała do grona współzałożycieli Agory i „Gazety Wyborczej”; do 2008 r. pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego „GW”. Opracowano na podstawie wyborcza.pl