Ricoh Global Eco Action Month
5 cze 2014 14:04

Czerwiec jest miesiącem, w którym Ricoh prowadzi intensywne działania na rzecz środowiska, pod szyldem „Ricoh Global Eco Action Month”. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i aktywne zaangażowanie w działania mające na celu ochronę środowiska. W ramach „Ricoh Global Eco Action”, w nocy 5 czerwca, kiedy to obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska (United Nations World Environment Day), jak co roku Ricoh wyłącza wszystkie swoje neony z wyjątkiem eco-billboardów, gdyż w 100 proc. są one zasilane energią odnawialną. Inicjatywa „Ricoh Global Eco Action” rozpoczęła się w 2006 roku, jako wydarzenie mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników Ricoh z całego świata i promowanie działań przyjaznych dla środowiska. Pracownicy są zachęcani do oszczędzania energii w domu i w pracy, inicjowania i brania udziału w wydarzeniach mających na celu propagowanie ekologicznego myślenia oraz do podejmowania wszelkich innych działań, które odzwierciedlą ich troskę o środowisko. Te działania będą promowane poprzez m.in. poprzez informacje na Facebooku czy w Intranecie Ricoh. Tematem przewodnim tegorocznej, dziewiątej już akcji, jest „Sharing the ‘eco mind’ together”. Oznacza to, że należy wykorzystywać wszystkie możliwości do zachęcania do uczestnictwa w działaniach proekologicznych i dzielenia się informacjami na ten temat poprzez różne środki komunikacji, a także, że należy połączyć siły i wraz z pracownikami Ricoh, ich rodzinami, przyjaciółmi, otoczeniem i klientami zwiększać zasięg akcji i sprawić, żeby było to działanie na jeszcze większą niż do tej pory skalę. Oprócz wyłączenia wszystkich neonów, Ricoh będzie podejmowało wiele innych inicjatyw na rzecz środowiska. W ramach Ricoh Global Eco Action Month, grupa Ricoh Group przygotowała dla każdego z pracowników „eko deklarację”, która ukazuje zaangażowanie w aktywne wspieranie działań proekologicznych zarówno w biurze, w domu, jak i w swojej społeczności lokalnej. Ricoh będzie również zachęcać swoich klientów do wykorzystywania trybu Eco Mode znajdującego się w urządzeniach Ricoh. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh