Stora Enso uruchamia celulozownię Montes del Plata
11 cze 2014 09:21

Stora Enso poinformowała, że zbudowana w ramach stworzonej z firmą Arauco spółki joint-venture celulozownia Montes del Plata w Punta Perreira w Urugwaju uzyskała wszelkie stosowne pozwolenia lokalnych władz, umożliwiające jej oficjalne uruchomienie. Ta strategiczna inwestycja Stora Enso ma docelowo produkować 1,3 mln ton wybielanej chemicznie celulozy eukaliptusowej. Bazę surowcową dla jej działalności mają stanowić przede wszystkim lokalne plantacje Montes del Plata, zarządzane zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. Poza produkcją celulozy zakład będzie w pełni samowystarczalny pod względem niezbędnej energii, pozyskiwanej z biomasy. Rocznie działająca w ramach celulozowni elektrownia będzie produkować około 160 MW, z czego blisko 70 MW ma być sprzedawane urugwajskim sieciom narodowym. Co więcej, zakład posiada własny port przeładunkowy, skąd będzie eksportowana wytwarzana tu celuloza, a także nabrzeże dla barek, dostarczających niezbędne do produkcji drewno. Wszystko po to, by ograniczyć do minimum ruch ciężarowy na urugwajskich drogach. „Montes del Plata to długoterminowa inwestycja, która perspektywicznie będzie przynosić wysoki zysk, nawet pomimo opóźnień w jej budowie. Obecnie koncentrujemy nasze wysiłki na sprawnym i bezproblemowym rozruchu całego zakładu oraz szybkim osiągnięciu optymalnego stanu pełnych mocy wytwórczych” – mówi Juan Carlos Bueno, wiceprezes jednostki biznesowej Stora Enso Biomaterials, w skład której oficjalnie wchodzi zakład w Urugwaju. Przysługujące firmie Stora Enso z tytułu jej udziałów w całym przedsięwzięciu 650 tys. ton celulozy rocznie będzie sprzedawane klientom zewnętrznym na zasadach komercyjnych. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso