Zmarł Filip Trzaska (1919–2014)
13 cze 2014 14:08

Zmarł nestor polskich poligrafów, wydawców i księgarzy, potomek znanej rodziny edytorów, założycieli przedwojennej firmy wydawniczej Trzaska-Evert-Michalski. Prowadził aktywną działalność publicystyczną, pedagogiczną i normalizacyjną wraz z gronem nieżyjących już dzisiaj drukarzy-przyjaciół: Bogusławem Lehmanem, Czesławem Kruszoną, Janem Dorocińskim, Marianem Drabczyńskim, Władysławem Tacikowskim czy też Romanem Tomaszewskim. Uważano Go za najwyższy aurorytet zawodowy w kwestiach dotyczących techniki wydawniczej i kontaktów edytorów z drukarniami. Był teoretykiem i praktykiem redakcji technicznej oraz organizacji współpracy w czasach, gdy w drukarniach odbywały się wszystkie skomplikowane procesy technologiczne: zecerskie, reprodukcyjne oraz introligatorskie. Drukarze i wydawcy kilku pokoleń uczyli się z jego podręczników, m.in. „Od rękopisu do książki“, współaut. Drabczyński, Galewski, Trzaska (1958), „Wybrane zagadnienia techniki wydawniczej” (1962), „Podstawy techniki wydawniczej“ (1967), „Redakcja techniczna książki“ (1975), „Poradnik redaktora“ (1976). Przez wiele lat był nauczycielem akademickim w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej i Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał w średnich szkołach księgarskich i poligraficznych oraz na kursach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Należał również do grona redaktorów związanych z „Poligrafiką”. Obok licznych odznaczeń państwowych Filip Trzaska był kawalerem medalu „Zasłużony dla Poligrafii” oraz złotego medalu „Gloria Artis”. Zachowamy pamięć o Panu Filipie, ciepłym i pełnym życzliwości Człowieku. Uczniowie i przyjaciele Pogrzeb Filipa Trzaski odbędzie się 23 czerwca na Cmentarzu Powązkowskim. Nabożeństwo w kościele Św. Karola Boromeusza rozpocznie się o godz. 13.00.

cript>