Dzień Otwarty w firmie Top-Druk
4 lip 2014 12:42

W czerwcu w firmie Top-Druk w Łomży odbyło się spotkanie branżowe, którego organizatorami byli: Agfa Graphics, Derya (polski przedstawiciel Ryobi), Infosystems SA i Siemens Finance Sp. z o.o. Okazją ku temu były niedawne inwestycje tej drukarni w zaawansowane rozwiązania technologiczne: pełnoformatowy system CtP Agfa Avalon N8-22S sterowany najnowszą wersją oprogramowania Apogee Manage 8.0 oraz czterokolorowa arkuszowa maszyna offsetowa Ryobi 924 D w formacie A1+, wyposażona w wieżę lakierującą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu drukarń offsetowych średniej wielkości, zainteresowani konfiguracją sprzętową, dostosowaną do wymagań zakładów poligraficznych aktywnie pozyskujących zlecenia z Internetu. Aspekt merytoryczny uzupełniły wystąpienia firm. Pierwszą prezentację przedstawił Maciej Baur, product manager w polskim oddziale Agfa Graphics; była ona poświęcona kompleksowemu systemowi CtP tej firmy wdrożonemu w drukarni Top-Druk. Implementacja miała miejsce kilka tygodni temu, wtedy również rozpoczęła tu pracę maszyna drukująca Ryobi, co pozwoliło na szybkie przejście z wieloma zleceniami akcydensowymi na format A1. Maciej Baur w kilku słowach scharakteryzował specyfikę produkcji realizowanej w firmie Top-Druk, wskazując na jej różnorodność, tak pod względem formatów, jak i nakładów – zwłaszcza po wejściu drukarni na rynek zamówień internetowych. Jak dodał Jarosław Suchodolski – regionalny szef sprzedaży Agfa Graphics, odpowiedzialny za kontrakt z firmą Top-Druk i jeden z inicjatorów zorganizowanego w niej spotkania – konfiguracja systemu CtP pozwala łomżyńskiej drukarni na bezproblemową obsługę wielu prac w ciągu jednej zmiany. Jako drugi z referatem wystąpił Jarosław Licznerski, dyrektor generalny firmy Infosystems, który skupił się na różnych aspektach związanych z działalnością wchodzącego w jej skład Departamentu Funduszy Europejskich. Na wstępie przedstawił główne założenia funduszy unijnych w perspektywie lat 2014-2020, a następnie - układ programów operacyjnych oraz porównał wybrane działania w ramach perspektyw na lata 2007-2013 i 2014-2020. Trzecie wystąpienie, Sylwestra Wildnera i Michała Wierzbowskiego z Siemens Finance Sp. z o.o., stanowiło zwięzłą prezentację tej firmy, działającej na polskim rynku od 15 lat i wchodzącej w skład światowego koncernu Siemens AG. Ostatnim, kulminacyjnym punktem spotkania w firmie Top-Druk była, przebiegająca pod mottem „Drukuje jak B1, a kosztuje jak B2”, prezentacja maszyny Ryobi 924 D, którą poprowadził Piotr Gabrylewicz, dyrektor działu maszyn offsetowych w firmie Derya. Szczególną uwagę zwrócił na unikalny format zadruku oferowany przez to urządzenie: „Mamy tu do czynienia z najbardziej uniwersalnym formatem na rynku, pozwalającym na osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej w stosunku do klasycznej maszyny B1. Najważniejsze jej zalety to: nawet do 40 proc. niższa kwota inwestycji bezpośredniej, 30 proc. redukcja całkowitych kosztów produkcji, niższe o 27 proc. koszty zakupu płyt, znacząca energooszczędność (35-40 proc. mniejsze zużycie niż przy maszynach B1) oraz niższe o 35 proc. potrzeby w zakresie miejsca niezbędnego na posadowienie maszyny. To ostatnie wynika z jej kompaktowych gabarytów, nawet z uwzględnieniem wieży lakierującej. (...)”. Spotkanie zakończyło się imprezą integracyjną w hotelu „Labirynt”. Opracowano na podstawie informacji organizatorów

cript>