Zmiany we władzach PWPW
8 lip 2014 11:02

Nowym prezesem PWPW na początku lipca został Marek Siwiec, od niemal 2 lat stojący na czele rady nadzorczej tej spółki (zbieżność imienia i nazwiska ze znanym politykiem jest przypadkowa). Nowy prezes PWPW – jak informuje „Gazeta Wyborcza” - w przeszłości był związany z resortem spraw wewnętrznych (za rządów AWS kierował gabinetem politycznym ówczesnego szefa tego resortu Marka Biernackiego) i jest dobrym znajomym obecnego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Z dotychczasowego składu w zarządzie PWPW pozostali Piotr Pankanin oraz Sławomir Grela, który od jesieni ub.r. był prezesem PWPW. O tych zmianach zdecydował minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który przed rokiem przejął nadzór nad PWPW od ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. Zaraz potem szef MSW zmienił statut PWPW, usuwając zapisy zobowiązujące do wyboru władz tej spółki w konkursie. Pierwszym szefem PWPW mianowanym na to stanowisko przez ministra spraw wewnętrznych – po odwołaniu w lutym br. wybranego w konkursie Krzysztofa Żarnotala - był Sławomir Grela. Według informacji „GW” do zarządu PWPW został też powołany Rafał Magryś - do początku czerwca wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za kluczowe projekty informatyczne, np. modernizacji systemów PESEL oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Magryś został powołany do zarządu PWPW warunkowo - warunkiem jest uzyskanie zgody komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a uchwała o jego powołaniu wejdzie w życie z dniem uzyskania zgody. Wiosną nowym dyrektorem biura organizacyjno-personalnego i prokurentem PWPW został Grzegorz Labiś, wcześniej działający w branży filmowej, reklamowej i telewizyjnej. Natomiast funkcję dyrektora odpowiedzialnego za produkcję druków zabezpieczonych (m.in. banderol akcyzowych) pełni Piotr Wojcieszek, wcześniej znany m.in. jako wydawca miesięcznika „Egzorcysta”. Wojcieszek był też kilka lat temu wspólnikiem prywatnej spółki Polskie Zakłady Graficzne z Radomia, a także wiceprezesem spółki Media Dei. Warto przypomnieć, że niedawno weszły do obiegu banknoty ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami, przygotowane i drukowane w PWPW. Oprócz banknotów PWPW produkuje m.in. prawa jazdy i dowody rejestracyjne samochodów, karty do cyfrowych tachografów do ciężarówek, znaczki pocztowe, blankiety dowodów osobistych i paszportów, banderole akcyzowe oraz karty płatnicze, wydaje też certyfikaty podpisu elektronicznego. Z zysku w latach 2008-11 Wytwórnia wpłaciła do kasy państwa 500 mln zł dywidendy. Opracowano na podstawie wyborcza.biz