BASF podnosi ceny pigmentów i barwników
29 sie 2014 09:39

Z mocą od dnia 1 września 2014 lub tak, jak na to pozwalają umowy, BASF podniesie o 15 proc. ceny wielu pigmentów i barwników dla rynków w skali światowej. Produkty objęte podwyżką to głównie pigmenty azowe, żółte i czerwone o wysokiej wydajności, pigmenty do efektów specjalnych, ftalocyjaniny i barwniki. Podwyżka cen jest konieczna ze względu na obecną sytuację na rynku, znacznie wyższe koszty surowców i rosnące koszty związane z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem, a także wysokie koszty utrzymania. Produkty, o których mowa, są głównie wykorzystywane jako surowce w produkcji lakierów i farb, jak również na rynku drukarskim i w produkcji tworzyw sztucznych. Na podstawie informacji firmy BASF opracowała AP