Wyniki Agfa-Gevaert za 2. kwartał 2014
7 paź 2014 09:43

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał br. Firma w sposób znaczący zwiększyła w nim wysokość zysku netto, który wyniósł 28 mln euro. Poprawie – o 3 proc. – uległa też marża zysku brutto. Koncern obniżył jednocześnie swoje zadłużenie netto, którego wartość wynosi obecnie 176 mln euro. Komentując wyniki 2. kwartału Christian Reinaudo, prezes Agfa-Gevaert, powiedział: „Uzyskane w 2. kwartale br. rezultaty odzwierciedlają wciąż nie najlepszą sytuację gospodarczą w niektórych rejonach świata, w tym na większości rynków rozwijających się. Jednak nawet w tych niesprzyjających okolicznościach udało nam się osiągnąć najważniejsze cele. Jednym z nich była kolejna poprawa marży zysku brutto, korelująca z założonym przez nas dwucyfrowym wskaźnikiem zysku operacyjnego EBITDA. Co więcej, wdrożone programy oszczędnościowe, działania związane z ograniczeniem kosztów restrukturyzacji oraz sprzyjająca sytuacja na rynkach surowcowych pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrego zysku netto. W 2. kwartale odnotowaliśmy też satysfakcjonującą wartość przepływów gotówkowych, czego efektem jest dalsza redukcja zadłużenia netto. Te elementy pozostaną dla nas kluczowe także w drugiej połowie roku. Tymczasem chcemy skoncentrować działania na utrzymaniu i poprawie najważniejszych wskaźników finansowych”. Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w 2. kwartale br. 339 mln euro, co oznacza spadek o 10,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Wyłączając różnice kursowe, spadek wyniósł 8,7 proc. Na wyniki działu prepress wpływ miały dalsze spadki w obszarze produktów analogowych oraz presja cenowa w zakresie rozwiązań CtP i materiałów eksploatacyjnych do nich stosowanych. Zadowalające rezultaty odnotował dział inkjetowy. Swój udział w przychodach całego działu powiększają dedykowane, stworzone przez Agfa Graphics atramenty UV. Znajdują one zastosowanie w kompleksowych rozwiązaniach, oferowanych przez integratorów systemowych, partnerów OEM oraz inne specjalistyczne przedsiębiorstwa z różnych obszarów rynku. Marża zysku brutto wyniosła w 2. kwartale br. 29,5 proc. (przy 25,5 proc. przed rokiem). Wzrost ten był efektem pozytywnej sytuacji na rynkach surowcowych oraz wdrożonych działań oszczędnościowych i restrukturyzacyjnych. W efekcie zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics wyniósł w 2. kwartale br. 28,9 mln euro (8,5 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zamknął się kwotą 21,5 mln euro (6,3 proc. sprzedaży). W tym drugim przypadku wzrost – rok do roku – wyniósł niemal 70 proc. W pierwszych 6 miesiącach br. przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert wyniosły 1 273 mln euro (spadek o 11,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.), zaś marża zysku brutto wzrosła z 28,8 proc. wartości sprzedaży do 30,6% proc Zysk operacyjny EBITDA pozostał na niezmienionym poziomie (97 mln euro), natomiast zysk operacyjny EBIT zwiększył się o 8,8 proc. - z 57 mln euro do 62 mln euro. Wynik finansowy za 1. półrocze zamknął się kwotą 29 mln euro (11 mln euro przed rokiem), przy wartości przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej w wysokości 63 mln euro (15 mln euro przed rokiem). Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w omawianym okresie 666 mln euro (spadek o 11,3 proc. w porównaniu z 1. półroczem 2013). Spektakularne wzrosty odnotowały natomiast wskaźniki zysku operacyjnego EBITDA (wzrost o 38,9 proc. z 35,5 mln euro do 49,3 mln euro) oraz zysku operacyjnego EBIT (99,4 proc. z 17,1 mln euro do 34,1 mln euro). Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

error: Kopiowanie zabronione!
cript>