Jacek Suszek zastępcą dyrektora ds. logistyki w Reprografie
27 paź 2014 11:23

Niedawno do grona pracowników firmy Reprograf dołączył Jacek Suszek. Objął w niej nowo powstałe stanowisko zastępcy dyrektora ds. logistyki. To kolejny element zmian, jakie sukcesywnie wprowadza Reprograf. „Aby odnieść sukces, zmiany, które wprowadzamy w naszym przedsiębiorstwie, muszą objąć całą firmę. Wdrażamy więc szereg nowoczesnych procedur w zakresie zarządzania w każdym dziale – handlowym, HR, serwisowo-technicznym, w księgowości czy logistycznym. Cieszymy się, że w tym ostatnim nasz zespół został wzmocniony przez osobę Jacka Suszka” – mówi Jolanta Kurowiak, prezes firmy Reprograf SA. Jest on absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „zarządzanie logistyczne”. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie prowadzenia magazynów, terminali logistycznych oraz zarządzania flotą w ruchu krajowym i międzynarodowym. Cele, jakie realizuje na nowo objętym stanowisku, to m.in. planowanie i wdrażanie projektów logistycznych dotyczących zarządzania zapasami oraz organizacja i zarządzanie przepływami towarowymi w ramach całej organizacji. „Kwestia logistyki jest niezmiernie ważna w każdej firmie – kontynuuje Jolanta Kurowiak – będąc wizytówką ładu i panującego w niej porządku. Odpowiednia logistyka zapewnia bezpieczeństwo zarówno nam, jak i naszym klientom, co jest dla nas sprawą priorytetową. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni ze zmian, jakie wprowadzamy w firmie w tym zakresie, w których swój duży udział ma również Jacek Suszek”. Jednym z najważniejszych etapów prac, który przebiegał w firmie Reprograf pod okiem m.in. Jacka Suszka, była zmiana lokalizacji głównego magazynu. „Nowy magazyn to nowoczesny, duży - o powierzchni 2400 m2 (czyli dwa razy większy niż dotychczasowy) - magazyn wysokiego składowania, spełniający wszelkie wymogi obsługi obecnego asortymentu materiałowego firmy – mówi Jacek Suszek. - Posiada pięć doków załadunkowych dzięki czemu usprawnił procesy obrotu towarowego, tzn. przyjmowania i wysyłki materiałów. Nowa lokalizacja została wybrana ze względu na możliwość rozwoju i stworzenia magazynowego centrum logistycznego firmy Reprograf i dzięki sprawnie przeprowadzonym zmianom, nie miała żadnego wpływu na przebieg dotychczasowych procedur obsługi klienta”. Nowy adres magazynu to Prologis Park Błonie, budynek DC 6, Kopytów (Błonie). Warto wspomnieć, że nie jest to koniec zmian w firmie Reprograf w tym zakresie – do połowy listopada br. zostanie zakończony proces konsolidacji drugiego magazynu. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf

cript>