Prinect Media Manager – dla segmentu usług wydawniczych neutralnych względem rodzaju medium
27 paź 2014 15:26

Określenie „wielokanałowe usługi wydawnicze” (ang. Multi Channel Publishing) odnosi się do neutralnego względem rodzaju medium przetwarzania danych i ich dystrybucji z użyciem w tym celu różnych kanałów mediów, włączając w to produkty poligraficzne i treści online. Usługi te stanowią rosnący rynek, który otwiera nowe możliwości biznesowe dla drukarń poza ich podstawowymi konwencjonalnymi rynkami. To spowodowało, że w ostatnim roku Heidelberger Druckmaschinen AG zainwestował w firmę Neo7even, niemieckiego producenta oprogramowania z siedzibą w Siegen, który już był obecny na tym rynku, i zintegrował jego oprogramowanie z systemem oprogramowania dla drukarń Prinect. Obecnie Heidelberg oferuje to rozwiązanie dla drukarń – system publikowania treści w różnych kanałach mediowych – pod nazwą Prinect Media Manager. Zapisane w neutralnym pod względem rodzaju mediów formacie obrazy, teksty i dane wideo są przechowywane w bazie danych i publikowane w postaci różnych mediów drukowanych i online (strony internetowe, aplikacje sklepowe na tablety) podczas zautomatyzowanego procesu. Wszystkie niezbędne zmiany są wykonywane tylko raz w systemie. Zapewnia to odpowiednią wydajność i opłacalność systemu. „Każdy, kto oczekuje trwałego sukcesu w wysoce konkurencyjnym przemyśle poligraficznym, potrzebuje najnowszych technologii i powinien uważnie rozglądać się za nowymi możliwościami biznesowymi. Print Media Manager daje dokładnie taką szansę dla drukarń. To rozwiązanie podkreśla nasze zaangażowanie w szybki ruch w kierunku nowych obiecujących obszarów biznesowych dzięki umowom o partnerstwie i współpracy” – mówi Jason Oliver, odpowiedzialny za dział cyfrowy w Heidelbergu. Wśród pierwszych firm, które używają Prinect Media Managera, jest BDV Druck+Verlag AG z Lichtensteinu. Firma założona w 1927 r. specjalizuje się w małych i średnich nakładach wysokiej jakości materiałów reklamowych. W ostatnich latach BDV skoncentrowała się na zautomatyzowanej produkcji mediów, aby rozszerzyć swoje portfolio w przyszłości. Początkowo znalezienie odpowiedniego rozwiązania na rynku nie było możliwe, ale ostatecznie zainstalowano Print Media Managera firmy Heidelberg. Pilotażowy projekt angażujący klienta drukarni BDV miał na celu wyprodukowanie broszury do kampanii promocyjnej z wykorzystaniem bazy danych i w dużej mierze zautomatyzowanego procesu oraz dystrybucję jej w różnych językach poprzez media drukowane i kanały online. Klient przechowuje swoje treści w swojej centralnej bazie danych Print Media Managera. Zarówno on, jak i drukarnia mają dostęp do danych, zmiany muszą być wprowadzone tylko raz i są automatycznie adaptowane do wszystkich makiet. BDV jest więc obecnie włączony w proces od etapu kreacji i może znacząco przyspieszyć produkcję broszury. „W BDV widzimy obiecujące perspektywy biznesowe, jakie daje wielokanałowa produkcja mediów oraz samo połączenie produkcji poligraficznej i usług online. Prinect Media Manager umożliwia nam to od strony technicznej i jednocześnie jest efektywny kosztowo” – mówi Peter Goeppel, szef BDV. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg