Stora Enso z najwyższym wynikiem w rankingu Nordic Climate Disclosure Leadership Index
30 paź 2014 15:28

Koncern Stora Enso po raz kolejny znalazł się w czołówce zestawienia Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), uwzględniającego notowane na skandynawskich giełdach spółki akcyjne, przywiązujące szczególną wagę do zapobiegania zmianom klimatycznym. Przygotowywany jest on dorocznie przez pozarządową organizację Carbon Disclosure Project i stanowi część projektu CDP Nordic Report. W rankingu stworzonym przez CDP firma może osiągnąć maksymalnie 100 punktów. W br. Stora Enso osiągnęła ten wynik, co wskazuje na wysoki poziom transparentności jej działań w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym. Mówi Terhi Koipijärvi, wiceprezes Stora Enso ds. działań na rzecz odpowiedzialności globalnej: „Właściwie przygotowywane raporty i transparentność podejmowanych działań leżą u podstaw naszej polityki w obszarze odpowiedzialności globalnej. Ciężko pracujemy, by zachować wysokie standardy tworzenia raportów na temat realizowanej przez Stora Enso polityki środowiskowej i społecznie odpowiedzialnych działań. Przedstawione w nich dane stanowią informację i wytyczne dla naszej codziennej pracy. (...)” Paul Simpson, dyrektor wykonawczy CDP, dodaje: „Emisja gazów cieplarnianych w skali świata wciąż rośnie. Jeżeli jej nie powstrzymamy, niebawem odczujemy to wszyscy bardzo wyraźnie, także pod względem finansowym. Tym większe jest zapotrzebowanie na dane, dotyczące wpływu poszczególnych firm na zmiany klimatyczne oraz realizowane przez nie strategie zapobiegające tymże zmianom. (...)” Carbon Disclosure Project to niezależna organizacja non-profit tworzona przez 767 inwestorów instytucjonalnych, zarządzających aktywami o wartości przekraczającej 92 bln USD (jest to ok. 1/3 kapitału zainwestowanego w skali całego świata). Jej głównym zadaniem jest gromadzenie i przekazywanie inwestorom informacji o poziomie gazów cieplarnianych emitowanych przez poszczególne firmy, ryzyku i możliwościach biznesowych związanych ze zmianami klimatycznymi, jak również tworzenie standardów w zakresie metodologii badań ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Pełna wersja raportu CDP za rok 2014 znajduje się na stronie http://www.cdp.net. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

cript>