BSC Drukarnia Opakowań w 3. kwartale 2014
14 lis 2014 11:23

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań SA, poznański producent opakowań z tektury i papieru, wypracował w 3. kwartale br. 42,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży, czyli o 11 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk operacyjny i EBITDA wzrosły odpowiednio do wartości 6,0 i 8,7 mln PLN, osiągając tym samym dynamikę na poziomie kolejno 16 i 18 proc. Trzeci kwartał 2014 okazał się lepszy od tego z 2013 roku. Sprzedaż i wyniki były na wyższym poziomie. EBITDA wzrosła o ponad 1,3 mln PLN, wynik netto nieco mniej - o 0,1 mln PLN, za sprawą wyższych kosztów amortyzacji. Grupa poprawiła także swoją sprzedaż do wielu czołowych klientów. Rozpoczęła m.in. realizację kontraktu z Grupą Mondelez. Spadek zobowiązań o ponad 4,0 mln PLN to głównie efekt spłat rat kredytowych. Po trzech kwartałach 2014 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 122 157 tys. PLN i były wyższe o 7 proc. względem uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (114 055 tys. PLN). Zysk operacyjny osiągnął wartość 18 039 tys. PLN, natomiast zysk netto został wypracowany na poziomie 15 061 tys. PLN. „Ostatnie trzy kwartały 2014 roku były bardzo dobrym okresem dla BSC Drukarni Opakowań SA. Zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży, co oczywiście przełożyło się na większe zyski. Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię, dzięki czemu Spółka systematycznie się rozwija, a prognozy na najbliższe miesiące są równie optymistyczne.” – mówi Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. W 3. kwartale br. marża operacyjna poprawiła się nieznacznie, zaś marża EBITDA poprawiła się o 1,7 proc. i przez cały 2014 rok utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Opracowano na podstawie informacji BSC Drukarni Opakowań

error: Kopiowanie zabronione!
cript>