Sprzedaż udziałów i/lub nieruchomości spółki Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.
28 lis 2014 09:18

W dniu 19 listopada 2014 roku PKP S.A. zaprosiła potencjalnych inwestorów do wyrażenia zainteresowania zakupem udziałów spółki Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. lub stanowiącej własność tej spółki nieruchomości położonej w Węgrzcach k. Krakowa. Informacje o Spółce i nieruchomości udostępnione zostały w Teaserze Informacyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. pod adresem: http://pkpsa.pl/grupa-pkp/prywatyzacja.html oraz stronie internetowej doradcy PKP S.A. - firmy F5 Konsulting Sp. z o.o.  pod adresem: http://f5.pl/aktualnosci.html Zgłoszenie zainteresowania należy kierować do: F5 Konsulting Sp. z o.o. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie informacji są: Małgorzata Kuik, e-mail: malgorzata.kuik@f5.pl oraz Mariusz Maik, e-mail: mariusz.maik@f5.pl. Termin składania zgłoszeń wyrażających zainteresowanie zakupem udziałów Spółki lub nieruchomości w Węgrzcach upływa w dniu 5 grudnia 2014 roku, o godzinie 12:00 czasu warszawskiego.    

cript>