Promens wchodzi w skład Grupy RPC
3 gru 2014 14:41

Brytyjski producent opakowań z tworzyw, Grupa RPC, potwierdził decyzję o przejęciu islandzkiego producenta opakowań i komponentów Promens Group za 386 mln euro. Większa część kosztów przejęcia zostanie pozyskana w drodze emisji akcji. Promens posiada obecnie 40 fabryk, z czego 35 zlokalizowanych jest w Europie. Firma zatrudnia ok. 3800 pracowników. Grupa RPC, właściciel 50 fabryk na świecie, prowadzi działalność na rynkach Europy, Stanów Zjednoczonych i Chin. Dyrektor wykonawczy RPC Pim Vervaat powiedział: „Połączenie RPC i Promens stanowi unikalną okazję do stworzenia silnej platformy rozwoju na kluczowych dla nas europejskich rynkach. Powiększona Grupa będzie korzystać z okazji do rozbudowy swojej oferty produktowej i technologicznej w zakresie wszystkich swych działań, jak również do osiągnięcia oszczędności kosztów.” Serwis PrintWeek cytuje Nicholasa Mocketta, szefa działu opakowań w firmie Moorgate Capital, który oświadczył: „Od momentu wykupu menedżerskiego w 1991 r. Grupa RPC osiągnęła status czołowego konsolidatora w przemyśle opakowań sztywnych z tworzyw sztucznych, szczególnie w Europie, a ostatnio również w USA i w Chinach. Po niedawnym przejęciu przez RPC firmy Superfos, Promens wydaje się naturalnym wyborem. RPC ma opinię innowatora w branży opakowań z tworzyw sztucznych (…). Umowa rozszerzy geograficzną obecność i zwiększy możliwość obsługi wielonarodowej klienteli.” Rada nadzorcza RPC podkreśliła, że umowa wzmocni pozycję RPC na kluczowych rynkach, a jednocześnie zapewni dostęp firmy do niszowych technologii - takich jak formowanie rotacyjne, formowanie próżniowe, reakcyjne formowanie wtryskowe – oraz zwiększy możliwości w zakresie obróbki polistyrenu. Grupa spodziewa się, że nie później niż w trzy lata po zawarciu transakcji połączenie obu firm będzie przynosić „co najmniej 15 mln euro” rocznie, a połowa tej kwoty ma zostać osiągnięta w pierwszym pełnym roku podatkowym po transakcji. Największych oszczędności RPC spodziewa się na zakupie polimerów. Wspólne centrum koordynacji zakupów rozszerzonej grupy będzie kupować rocznie ok. 445 tys. ton polimerów (popyt RPC to ok. 325 tys. t.), co stanowi obecnie ok. 4,5 proc. całkowitej europejskiej produkcji polimerów przeznaczonych dla sektora sztywnych opakowań. Na podstawie informacji PrintWeek opracował TK

error: Kopiowanie zabronione!
cript>