„Papier” do wielokrotnego zapisywania
16 gru 2014 11:25

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside: Wenshou Wang, Ning Xie, Le He i Yadong Yin wynaleźli podłoże do wielokrotnego zapisywania – aż do 20 razy i to bez użycia tuszu czy farby drukarskiej. Ich „papier” bazuje na zdolności niektórych produktów do zmiany koloru w wyniku chemicznej reakcji utleniania-redukcji (tzw. reakcji redoks). Na wstępie podłoże jest w całości barwione. Do druku używa się negatywu obrazu drukowanego, stosując maskę (przesłonę). Następnie należy naświetlić „papier” światłem ultrafioletowym. Miejsca nieprzesłonięte stają się w wyniku tego bezbarwne. Ścieranie druku następuje stopniowo w rezultacie ponownego utleniania dzięki tlenowi występującemu w otoczeniu. Możliwe jest też przyspieszenie tego procesu przez podgrzanie podłoża do 115 st. C; zabarwia się ono ponownie w mniej niż 10 minut. „Drukowane litery pozostają czytelne w wysokiej rozdzielczości przez ponad trzy dni w dobrych warunkach otoczenia – dość długo, by wykorzystać je w praktycznych aplikacjach takich jak czytanie gazet. Dodatkowo nasz papier jest łatwy do sporządzenia, a koszty produkcji, toksyczność i zużycie energii są niskie” - twierdzi Yadong Yin, profesor chemii kierujący zespołem wynalazców. Na razie możliwy jest druk tylko w trzech kolorach: niebieskim (dzięki błękitowi metylenowemu), czerwonym (czerwień obojętna) i zielonym (zieleń kwasowa). Podłoże zawiera także nanokryształy tlenku tytanu (służą jako katalizatory) i środek zagęszczający z hydroksyetylocelulozy (HEC). Ta kombinacja barwnika, katalizatora i HEC umożliwia odwracalność i powtarzalność filmu. W laboratorium kierowanym przez Yadong Yina trwają obecnie prace nad zwiększeniem liczby ścierania i ponownego drukowania do 100 razy. Naukowcy chcą też wydłużyć trwałość czytelności obrazów i umożliwić drukowanie wielobarwne. Pracują także nad wersją papierową ich „papieru” do wielokrotnego zapisywania. „Dla tego typu papieru podgrzanie do 115 st. C nie stwarza żadnego problemu – tłumaczy Yadong Yin. - W klasycznych drukarkach laserowych papier jest podgrzewany do 200 st. C w celu związania cząstek tuszu z powierzchnią papieru.” Na podstawie graphiline.com opracowała IZ