KBA CEE podsumowuje rok 2014
14 sty 2015 09:52

8 stycznia br. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie kierownictwa firmy KBA CEE z przedstawicielami prasy branżowej. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności firmy w ub.r. (który okazał się rekordowy pod względem sprzedaży maszyn Koenig & Bauer w Polsce, Czechach i na Słowacji), jak również do prezentacji jej innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Na początek prezes KBA CEE, Jan Korenc pokrótce scharakteryzował rynki – polski, czeski i słowacki – które obejmuje zarządzana przez niego spółka. „Jest to obszar o dużym potencjale, stale rozwijający się – mówił – o czym świadczą bardzo dobre wyniki sprzedaży odnotowane przez nas w ub.r. we wszystkich trzech krajach. W sumie zainstalowaliśmy w nim 24 maszyny, składające się na 148 zespołów drukujących i lakierujących. Był to najlepszy rok w historii polskiego przedstawicielstwa Koenig & Bauer. Według wstępnych prognoz nasz udział w sprzedaży nowych arkuszowych maszyn offsetowych wyniósł 42 proc. na rynku obsługiwanym przez KBA CEE. Znakomite wyniki znalazły swoje odzwierciedlenie w postaci nagrody KBA Agency of the Year, przyznanej nam jako najlepszemu przedstawicielstwu KBA”. W ub.r. w spółce wdrożone zostało także specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Zatrudnione zostały kolejne osoby do działu serwisu i dynamicznie rozwijającego się na polskim rynku działu MIS Cicero firmy Stapro Group, z którą firma KBA CEE jest związana strategiczną umową o współpracy w zakresie wdrożeń systemów do zarządzania drukarnią. „Pierwszy pełny rok jej obowiązywania zakończyliśmy czterema kontraktami w polskich drukarniach, z których część jest już w finalnej fazie wdrożenia – mówił Jan Korenc. – Co ciekawe, są wśród nich użytkownicy maszyn KBA, jak też innych marek. Mamy nadzieję, że w przyszłości synergia działań związanych ze sprzedażą maszyn oraz systemów MIS będzie jeszcze większa”. W minionym roku firma KBA zorganizowała wiele imprez, w których licznie brali udział klienci z Polski, Czech i Słowacji. W pierwszym półroczu odbyły się dwa duże spotkania typu Open House, poświęcone rozwiązaniom Koenig & Bauer w zakresie druku akcydensowego i opakowaniowego. Z kolei we wrześniu został zorganizowany wyjazd dla wybranych klientów KBA do belgijskiej drukarni Albe De Coker, będącej użytkownikiem kilku maszyn produkcji Koenig & Bauer, w tym modelu KBA Rapida 106 wyposażonego w innowacyjny system suszenia HR-UV. Zwieńczeniem ubiegłorocznych działań firmy było spotkanie ponad 100 użytkowników maszyn Koenig & Bauer z obszaru obsługiwanego przez KBA CEE w zakładach produkcyjnych w Radebeul w ramach klubu VSOP (Very Smart Offset Printers Club). Więcej w styczniowym numerze „Poligrafiki”. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA CEE