Technologia informacyjna bez barier
14 sty 2015 13:09

Kioski czy totemy multimedialne spotykamy coraz częściej w przestrzeni publicznej. Nic dziwnego – atrakcyjnie i skutecznie pełnią funkcję punktów informacyjnych, wspomagają pracę urzędników, wyręczając ich w wielu dotychczasowych obowiązkach. Najnowsze technologie w zakresie dystrybucji i przekazu informacji są coraz częściej i coraz powszechniej adaptowane do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Według szacunków w Europie aż jedna osoba na sześć jest niepełnosprawna. Parlament Europejski, w ramach Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności na lata 2010-2020 i odnowionego zobowiązania do budowania Europy bez barier, prowadzi intensywną promocję praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Dostęp do informacji i komunikacji jest jednym z głównych aspektów czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. Osoby niepełnosprawne mogą aktywnie korzystać ze swoich praw, gdy mają zagwarantowany dostęp do informacji, a to w przestrzeni publicznej mogą zapewniać kioski informacyjne. Strong Signage, jako jedyna firma na polskim rynku, oferuje szeroki wybór kiosków informacyjnych przystosowanych także do obsługi przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Infokioski Strong Signage to wszechstronne urządzenia multimedialne, doskonałe do instalacji w miejscach, gdzie ważny jest łatwy i szybki dostęp do informacji. Wysokość i rozmiar Infokiosku Premium ELO Table zostały zaprojektowane w taki sposób, aby osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim mogła wygodnie korzystać z prezentowanych informacji. Totem Premium ELO Table posiada duży, stabilny, dotykowy ekran, przystosowany także do potrzeb osób słabowidzących. Natomiast Infokiosk People Flexi jest wyposażony w ekran, którego wysokość można swobodnie regulować. Wystarczy jedynie nacisnąć przycisk, a ekran obniży się do pożądanego poziomu. Opcjonalnie kiosk może zostać wyposażony w system audio dla osób niewidzących lub specjalną klawiaturę. Infokioski People Flexi oraz Premium ELO Table to rozwiązania likwidujące bariery. Są tam, gdzie oprócz najnowszych technologii ważny jest człowiek i jego potrzeby. Opracowano na podstawie informacji firmy Strong Signage

cript>