Kongres Innowacji Polskich
19 lut 2015 10:04

Kongres Innowacji Polskich, prezentujący osiągnięcia polskiej nauki i biznesu o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym odbędzie się 10 marca br. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków (ul. Galicyjska 9). Zamierzeniem organizatorów jest, by to wydarzenie pomogło w połączeniu potencjału naukowego i technologicznego z właściwym odbiorcą oraz przyczyniło się do podniesienia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. W oficjalnym komunikacie czytamy: „Podejmujemy się trudnego zadania stworzenia platformy do dyskusji w tej dziedzinie i wzmocnienia kontaktów między środowiskiem naukowym i światem biznesu.” Sesję plenarną Kongresu będzie stanowić Pracownia Innowacji „Gazety Wyborczej”. Sesje tematyczne: - Zdrowe społeczeństwo - Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa - Zrównoważona energetyka - Surowce naturalne i gospodarka odpadami - Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe - Smart cities - Sposoby finansowania projektów B+R i rozwoju firmy w perspektywie finansowej 2014-2020 - Ochrona własności intelektualnej Więcej informacji na temat Kongresu oraz formularz rejestracyjny mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej http://inno-kongres.pl/ Opracowano na podstawie informacji organizatorów

cript>