Stora Enso zwiększa transparentność działań w kwestii przestrzegania praw człowieka
19 lut 2015 14:13

Stora Enso zaprezentowała wyniki raportu opracowanego przez Duński Instytut Praw Człowieka (DIHR), dotyczącego działań realizowanych w tym zakresie przez firmę. Raport uwzględnia 43 kwestie związane z ochroną praw człowieka, w tym zagadnienia takie jak: prawo pracy, wpływ realizowanej działalności na szeroko rozumianą społeczność oraz kontrola dostawców i partnerów biznesowych. Objął on wszystkie 93 lokalizacje Stora Enso w 22 krajach. W raporcie znalazły się także informacje na temat przestrzegania praw człowieka w spółkach joint-venture, których Stora Enso jest udziałowcem: Veracel w Brazylii, Montes del Plata w Urugwaju oraz Bulleh Shah Packaging w Pakistanie. „Raport na temat przestrzegania praw człowieka był wyzwaniem zarówno dla nas, jak i dla naszych partnerów, dlatego pragniemy im podziękować za pomoc w jego realizacji – mam na myśli przede wszystkim DIHR – mówi Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso. – Chcemy, aby zapoznali się z nim wnikliwie nasi akcjonariusze, zwłaszcza że poza informacjami na temat już zrealizowanych działań zawiera on także nasze plany na przyszłość. Kwestia przestrzegania praw człowieka jest jednym z priorytetów naszej działalności także w roku 2015. (...)”. „Stworzone przez ONZ zasady dotyczące przestrzegania praw człowieka w działalności biznesowej wymagają od firm pełnego zrozumienia tego, jak swoim postępowaniem mogą one wpływać na tego typu kwestie. Posiadanie pełnej wiedzy na ten temat to warunek brzegowy, by stać się firmą w pełni realizującą politykę zrównoważonego rozwoju – dodaje Allan Lerberg Jørgensen, dyrektor ds. praw człowieka i rozwoju w DIHR. – W powstałym raporcie Stora Enso prezentuje strategię, dzięki której ma szansę osiągnąć założony cel. Jest przy tym jedną z niewielu firm w skali globalnej, które z taką dbałością i w tak dużym stopniu wdrażają działania związane z przestrzeganiem praw człowieka”. Wspomniane wytyczne ONZ zawierają szereg rekomendacji dotyczących zapobiegania działaniom, które mogą przynieść określone szkody bądź – w przypadku zbyt późnej reakcji –nieodwracalne skutki. Do końca 2. kwartału br. Stora Enso ustali plany działań będących odpowiedzią na pojawiające się ewentualne zagrożenia. W krajach, gdzie kierownictwo Stora Enso dostrzega większą potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie poszanowania praw człowieka, wdrożone zostały działania wspierane przez instytucje i firmy zewnętrzne, obejmujące m.in. wizyty w zakładach produkcyjnych. Trzynaście z nich, zlokalizowanych w Chinach, Rosji, Estonii, na Łotwie oraz w Polsce, odwiedzili przedstawiciele związków zawodowych i niezależnych organizacji typu non-profit. Pełny raport na temat przestrzegania praw człowieka w Stora Enso jest dostępny pod adresem http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/0502HRA_2015_DIHR_REPORT.pdf Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso