InfoTrends o druku z urządzeń mobilnych
26 lut 2015 11:15

Firma InfoTrends opublikowała wyniki badania zatytułowanego „Urządzenia mobilne i ich wpływ na druk”, poświęconego kwestii druku z szerokiej gamy urządzeń przenośnych. Jego celem była próba określenia, jakie czynniki zachęcają ludzi – korzystających z telefonów w celach prywatnych i zawodowych - do drukowania treści ze swych telefonów komórkowych, tabletów itp. Wyniki wskazują, że wielu użytkowników smartfonów i tabletów chciałoby drukować treści w nich zawarte, jednak duża część tego nie robi. InfoTrends wskazuje, że próbując to robić, trafiają na trudne do pokonania bariery. Okazuje się również, że sami sprzedawcy nie wiedzą, która z grup posiada największy potencjał w tym zakresie i jakie czynniki zachęciłyby ją do druku. We wszystkich krajach, niezależnie od tego, czy urządzenia przenośne używane były w celach prywatnych, czy zawodowych, największą z istniejących barier były problemy z technicznym połączeniem się z drukarką. Inne powody (niezwiązane z ponoszeniem kosztów) to błędy w aplikacjach oraz brak wiedzy na temat drukowania z urządzeń mobilnych. Okazuje się, że podobne bariery napotykają osoby, które chciały drukować z powodów osobistych, jak i te, które czynią to dla celów zawodowych. To oznacza, że wszelka pomoc udzielana klientom przez sprzedawców będzie satysfakcjonująca dla wszystkich zainteresowanych. Na podstawie informacji InfoTrends opracował TK