Iggesund jeszcze bardziej zmniejsza emisję dwutlenku węgla
31 mar 2015 12:53

Szwedzki zakład firmy Iggesund Paperboard produkujący celulozę i tekturę – papiernia Iggesund – ograniczył emisję dwutlenku węgla o 86 proc. pomiędzy 2013 a 2014 rokiem. Do zmniejszenia i tak już niskiego poziomu przyczynił się częściowo zakup kotła odzyskowego dokonany w roku 2012. „Dostrojenie nowego sprzętu zawsze wymaga czasu. Ponadto poczyniliśmy niewielkie dodatkowe inwestycje w celu zwiększenia jego sprawności - wyjaśnia Olov Winblad von Walter, kierownik papierni Iggesund. - Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia oczekiwanych rezultatów”. Usprawnienia wprowadzone w zakładzie w trosce o środowisko nie ograniczają się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. W porównaniu z 2011 rokiem, gdy wykorzystywany był jeszcze stary kocioł odzyskowy, poziom emisji siarki został obniżony o 82 proc., tlenków azotu o 19 proc., a cząstek stałych o 90 proc. Świadome decyzje w zakresie strategii działania i inwestycje w poszczególne etapy procesów, które wcześniej wymagały korzystania z oleju opałowego, także przyczyniły się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Papiernia Iggesund nie jest jedynym zakładem grupy Holmen, który poczynił postępy pod względem ochrony środowiska. Pomiędzy 2013 a 2014 rokiem emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na tonę wyprodukowanej tektury i produktów papierowych w ramach grupy została obniżona ze 123 do 67 kg. Redukcja wyniosła niemal 50 proc., co wyraźnie pokazuje, że grupa wykonała kolejny krok na drodze do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. W ostatnich latach grupa Holmen otrzymała kilka nagród za swój wkład w zrównoważony rozwój. W 2014 roku firma Iggesund została wyróżniona nagrodą Bio Strategy of the Year przyznawaną przez organizację PPI. Grupę Holmen uwzględniono także na liście organizacji Carbon Disclosure Project, która obejmuje 187 przedsiębiorstw z całego świata najprężniej walczących ze zmianami klimatycznymi. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie uzyskaliśmy w tym roku. Wierzymy, że dzięki temu umocniliśmy naszą pozycję lidera pod względem zrównoważonego rozwoju” - komentuje Lars Strömberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska w Grupie Holmen. W 2013 roku firma Iggesund zleciła budowę elektrociepłowni na biomasę w swoim zakładzie w Workington w Wielkiej Brytanii. Dzięki przestawieniu się na pozyskiwanie energii z biomasy zakład niemal całkowicie wyeliminował z procesów produkcyjnych emisje dwutlenku węgla powstającego ze spalania paliw kopalnych. W papierni Iggesund w Szwecji bioenergia stanowiła w 2014 roku 99,1 proc. całkowitej energii wykorzystywanej w procesie produkcji. Obecnie od całkowitego wyeliminowania emisji zanieczyszczeń z procesu produkcji tektury grupę Holmen dzieli zaledwie kilka dziesiątych procenta. „Strategia polegająca na inwestowaniu w technologie niewykorzystujące paliw kopalnych w zakładach w Szwecji i Wielkiej Brytanii miała kluczowy wpływ na nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju - podkreśla Lars Strömberg. - Fakt, że zajęliśmy wysokie pozycje w wielu rankingach i indeksach świadczy o tym, że czynny wysiłek związany z wykorzystaniem energii i kwestiami klimatycznymi zwiększa zaufanie do naszych marek i wzmacnia je”. Opracowano na podstawie informacji firmy Iggesund Paperboard