Fundamentals of Color – wspólna konferencja Reprografu i X-Rite Pantone
10 kwi 2015 10:52

W marcu br. Reprograf, główny dystrybutor firmy X-Rite Pantone na terenie Polski, zorganizował kolejną konferencję z cyklu Fundamentals of Color (FOCA). Podczas konferencji omówiono zagadnienia związane z kontrolą jakości barwy, standaryzacją druku oraz recepturowaniem farb graficznych. Tym razem Reprograf zaprosił klientów na zorganizowaną wspólnie z firmą X-Rite konferencję FOCA do Wrocławia. Impreza wcześniej odbywała się już w Łodzi oraz Krakowie. Każda z edycji cieszyła się dużym zainteresowaniem i była wysoko oceniana zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Ta edycja konferencji była skierowana przede wszystkim do producentów opakowań, a ich przedstawiciele mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w zakresie pomiaru i zarządzania barwą. Uczestnikom zaprezentowano różne rozwiązania pozwalające na usprawnienie procesów kontroli jakości barwy oraz uzyskiwanie właściwych efektów kolorystycznych na każdym etapie produkcji. Błędy kolorystyczne to problem niejednego producenta. Klienci są coraz bardziej świadomi, jak ważną rolę odgrywa jakość barw, a co się z tym wiąże, ich oczekiwania w tej kwestii stają się coraz wyższe. Sposobem na uniknięcie kosztownych reklamacji lub konieczności powtórzenia produkcji jest ciągła kontrola produkcji w odniesieniu do standardów kolorystycznych. Podstawą staje się posiadanie dokładnego narzędzia pomiarowego, spełniającego najwyższe standardy dotyczące jakości i powtarzalności pomiarów. Równie ważne są ergonomia oraz łatwość korzystania z dostępnych rozwiązań, a możliwość łatwego przenoszenia danych pomiarowych pomiędzy różnymi elementami łańcucha produkcyjnego pozwala znacznie zaoszczędzić cenny czas. Istotną kwestią jest również możliwość archiwizacji danych pomiarowych oraz jednoznacznego udokumentowania jakości wykonanej produkcji np. w postaci raportu. Właśnie tego typu zagadnienia były omawiane podczas wrocławskiej konferencji. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Małgorzata Lososova-Ungradowa z firmy X-Rite, która wraz z Janem Ungradem (X-Rite) omówiła kwestie związane z podstawami kontroli barwy. Ingrid Holacsek z firmy Pantone przedstawiła sposoby komunikacji o barwie oparte na fizycznych próbnikach kolorów. Następnie Małgorzata Szczotka z firmy CM Consulting omówiła korzyści związane z wdrożeniem procesów standaryzacji druku. Kolejny prelegent - Leszek Bartkowiak z firmy Reprograf wprowadził uczestników w tajniki recepturowania farb graficznych oraz sposoby wymiany informacji w systemach kontroli jakości druku. W kolejnej prezentacji przedstawił zalety stosowania automatycznych systemów kontroli druku na maszynach drukarskich pracujących w tzw. pętli zamkniętej. Zaprezentowane rozwiązanie w istotny sposób skraca czas potrzebny do ustawiania maszyny oraz pozwala na ciągłą kontrolę druku. Druga część konferencji odbyła się w formie warsztatów, podczas których uczestnicy mogli się przekonać o możliwościach poszczególnych rozwiązań w praktyce. Był to również czas na udzielenie przez profesjonalistów odpowiedzi na wiele często trudnych pytań postawionych przez publiczność. Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie każdą z edycji konferencji FOCA organizatorzy już zapowiadają kolejne odsłony imprezy oraz powiększenie liczby miejsc dla zainteresowanych uczestników. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf

cript>