PaperlinX ogłasza upadłość w krajach Beneluksu
20 kwi 2015 12:05

Firma PaperlinX postawiła w stan upadłości kolejną swoją europejską filię, tym razem z obszaru krajów Beneluksu. Jak powiedział Andy Preece, dyrektor generalny PaperlinX, firma wyraża głęboki żal w związku z podjętymi działaniami, ale biorąc pod uwagę okoliczności rozpoczęcia tego procesu upadłościowego, była to jedyna opcja dla lokalnych dyrektorów. Firma nadal ma nadzieję, że oddziały w Austrii, Niemczech, Danii, Czechach, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii zostaną sprzedane. Jak twierdzi firma, „istotne bieżące straty operacyjne ze względu na spadek przychodów i spadek marż wynikające z obniżonego popytu na papier w krajach Beneluksu, wraz z wyzwaniami dotyczącymi restrukturyzacji, zaostrzeniem warunków płatności dostawców po wycofaniu ubezpieczenia kredytu handlowego” były głównymi czynnikami, które wpłynęły na decyzję dyrektorów PaperlinX obszaru krajów Beneluksu. „Głęboko ubolewamy, biorąc pod uwagę skutki naszego działania i wpływ, jaki będzie ono miało na pracowników i wszystkich interesariuszy filii Beneluksu, w tym Holandii i Belgii - powiedział Preece. - Przez jakiś czas byliśmy całkowicie otwarci i przejrzyści w kwestii problemów w naszych europejskich oddziałach, ale nasze wielokrotne próby przywrócenia rentowności nie powiodły się. Firma PaperlinX w ciągu ostatnich pięciu lat finansowych, zainwestowała znaczne środki w restrukturyzację europejskich działań, szczególnie w krajach Beneluksu i Wielkiej Brytanii; niestety okazało się niemożliwe dokonanie poprawy sytuacji tych oddziałów. Nie jest już zatem w najlepszym interesie spółki kontynuowanie finansowania inicjatyw restrukturyzacyjnych w tych regionach i pogłębianie bieżących strat handlowych." Na podstawie informacji „Print Business” opracowała AP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>