Bruksela gotowa na obniżenie podatku VAT od e-booków i prasy on line
14 maj 2015 10:07

Od lat propozycje tej obniżki spotykały się w Brukseli z odmową, jednak wkrótce Komisja Europejska przedstawi projekt dyrektywy pozwalającej państwom członkowskim dostosować stopę podatku VAT na e-booki i wydania internetowe prasy do ich papierowych odpowiedników. 6 maja KE zaprezentowała swój plan działań mający na celu stworzenie jednolitego rynku wydań cyfrowych. Wbrew wszelkim oczekiwaniom jej przewodniczący Jean-Claude Juncker podkreślił, że pragnąłby zharmonizować wysokość podatku VAT stosowanego dla nośników papierowych ze stosowanym dla nośników elektronicznych w ramach Unii Europejskiej. W wypowiedzi dla niemieckich wydawców prasy stwierdził, że „informacja to przede wszystkim zawartość (kontent)”, a nośnik nie ma znaczenia. „Legislacja VAT powinna być neutralna technologicznie.” Obecnie Unia Europejska uznaje internetowe wydania prasy i książki cyfrowe za świadczenie usług. Stosowany jest więc wobec nich 20 proc. podatek VAT, podczas gdy książki papierowe korzystają z VAT obniżonego do 5,5 proc., a prasa papierowa – do 2,1 proc. W Polsce VAT na książki tradycyjne wynosi 5 proc., a na e-booki 23 proc. W marcu br. Francja i Luksemburg zostały ukarane przez Trybunał Sprawiedliwości UE za stosowanie takiego samego podatku VAT na książki papierowe i elektroniczne. Komisja Europejska przedstawi propozycję obniżonego podatku VAT we wszystkich krajach należących do UE na początku 2016 roku. Musi ona zostać jednogłośnie zaakceptowana przez kraje członkowskie. Na podstawie grapihiline.com opracowała IZ