Bruksela gotowa na obniżenie podatku VAT od e-booków i prasy on line
14 maj 2015 10:07

Od lat propozycje tej obniżki spotykały się w Brukseli z odmową, jednak wkrótce Komisja Europejska przedstawi projekt dyrektywy pozwalającej państwom członkowskim dostosować stopę podatku VAT na e-booki i wydania internetowe prasy do ich papierowych odpowiedników. 6 maja KE zaprezentowała swój plan działań mający na celu stworzenie jednolitego rynku wydań cyfrowych. Wbrew wszelkim oczekiwaniom jej przewodniczący Jean-Claude Juncker podkreślił, że pragnąłby zharmonizować wysokość podatku VAT stosowanego dla nośników papierowych ze stosowanym dla nośników elektronicznych w ramach Unii Europejskiej. W wypowiedzi dla niemieckich wydawców prasy stwierdził, że „informacja to przede wszystkim zawartość (kontent)”, a nośnik nie ma znaczenia. „Legislacja VAT powinna być neutralna technologicznie.” Obecnie Unia Europejska uznaje internetowe wydania prasy i książki cyfrowe za świadczenie usług. Stosowany jest więc wobec nich 20 proc. podatek VAT, podczas gdy książki papierowe korzystają z VAT obniżonego do 5,5 proc., a prasa papierowa – do 2,1 proc. W Polsce VAT na książki tradycyjne wynosi 5 proc., a na e-booki 23 proc. W marcu br. Francja i Luksemburg zostały ukarane przez Trybunał Sprawiedliwości UE za stosowanie takiego samego podatku VAT na książki papierowe i elektroniczne. Komisja Europejska przedstawi propozycję obniżonego podatku VAT we wszystkich krajach należących do UE na początku 2016 roku. Musi ona zostać jednogłośnie zaakceptowana przez kraje członkowskie. Na podstawie grapihiline.com opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>