Prawie 2,9 miliona odzyskane dzięki usłudze Not Recommend
14 maj 2015 09:24

Niemal 2,9 miliona złotych udało się dotychczas odzyskać twórcom projektu Not Recommend. Dwanaście lat temu firma GJC Inter Media Sp. z o.o. wyszła z pomysłem utworzenia wykazu Industry Does Not Recommend. Jedną z podstawowych jego funkcji jest maksymalizowanie poczucia bezpieczeństwa w obrocie handlowym pomiędzy firmami w szeroko rozumianej branży artykułów promocyjnych. Polega to na przekazywaniu informacji o wszystkich podmiotach „Niepolecanych”, a mówiąc prościej, niewywiązujących się ze swoich zobowiązań, głównie finansowych. Działanie Not Recommend ma jednak przede wszystkim za zadanie dążenie do polubownego rozwiązywania spraw spornych wynikających z umów zawartych pomiędzy dostawcą i jego odbiorcami. Uczestnictwo w programie przynosi także wiele dodatkowych korzyści: * zwiększa zaufanie ze strony kontrahentów i klientów, * podnosi prestiż i wiarygodność firmy (przynależność do elitarnego programu partnerskiego ułatwia nawiązanie nowych kontaktów handlowych), * daje prawo do posługiwania się logotypem SWB - Solidni w Biznesie w materiałach reklamowych i informacyjnych, * promuje firmę w każdym wydaniu branżowego kwartalnika „Gifts Journal Polska” oraz na stronie internetowej programu SWB, * zapewnia udział w śniadaniu biznesowym podczas targów RemaDays w Warszawie. Więcej na www.swb-partners.com Opracowano na podstawie informacji firmy GJC Inter Media