Uczniowie z Katowic na praktykach zawodowych w firmie Kolbus
15 maj 2015 09:38

Od 4 maja br. kilkunastoosobowa grupa uczniów 3. klasy Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, kształcących się w ramach kierunku „Technik mechatronik”, przebywa na miesięcznych praktykach zawodowych w zakładzie produkcyjnym niemieckiej firmy Kolbus. Wyjazd jest z jednej strony częścią programu nauczania (obejmującego obowiązkowe praktyki w wybranej firmie produkcyjnej), z drugiej zaś – owocem kilkuletniej już współpracy katowickiej placówki z firmą Kolbus i jej polskim przedstawicielem – firmą Introzap. Uruchomiona przed trzema laty w ramach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach klasa o kierunku „Technik mechatronik” powstała dzięki inicjatywie firm Kolbus i Introzap oraz przy wsparciu organu prowadzącego – Urzędu Miasta Katowice. Zawód, w jakim kształcą się jej uczniowie, jest zawodem interdyscyplinarnym, składającym się z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Umożliwia on – jak zapewnia na swojej stronie internetowej katowicka szkoła – realizację kariery zawodowej na wielu stanowiskach pracy. Partnerem merytorycznym klasy i całego kierunku jest firma Kolbus. Mówi Jolanta Szafranek z firmy Introzap – jej polskiego wyłącznego dystrybutora: „Współpraca ze szkołą i zaoferowane wsparcie obejmuje m.in. systematyczne wyjazdy uczniów do zakładów produkcyjnych Kolbus. Obecnie część z nich przebywa na obowiązkowych w 3. klasie praktykach zawodowych, w tym przypadku realizowanych w naszej fabryce. Tego rodzaju miesięczny staż ma z jednej strony charakter warsztatowy – uczniowie poznają budowę i obsługę maszyn introligatorskich Kolbus, jak również urządzeń służących do ich produkcji – frezarek czy wykrawarek. Z drugiej zaś – wykonują szereg samodzielnych zadań, będących częścią bieżących procesów wytwórczych realizowanych przez fabrykę”. Firmy Kolbus i Introzap, poza umożliwieniem odbycia praktyk zawodowych w siedzibie pierwszej z nich, współfinansują także kompleksową opiekę (m.in. hotel i wyżywienie), jaką są otoczeni w Niemczech uczniowie katowickiej placówki. „Mamy nadzieję, że tego rodzaju wyjazd będzie dla nich bezcennym doświadczeniem – kontynuuje Jolanta Szafranek. – Zainteresowanie wspieranym przez nas kierunkiem „Technik mechatronik” jest bardzo duże, więc liczymy na to, że także w nowym roku szkolnym powstanie w jego ramach dedykowana klasa”. Maj to miesiąc, w którym z ofertą firm Kolbus i Introzap mają szansę zapoznać się nie tylko uczniowie Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. Obydwie firmy będą bowiem obecne na targach Poligrafia 2015 w Poznaniu. Opracowano na podstawie informacji firmy Introzap