„Ekologiczne” Konfrontacje Poligraficzne
18 maj 2015 10:43

Stowarzyszenie Absolwentów IPPW zaprasza na XXXIII Poligraficzne Konfrontacje, których tematami będą: papiery ekologiczne do drukowania, certyfikaty FSC, PEFC i EU Ecolabel, ślad węglowy, zrównoważone zarządzanie w produkcji poligraficznej i papierniczej. Współorganizator: Stora Enso Polska Sp. z o.o. Moderator: Tomasz Rokicki Termin: 11 czerwca 2015 r. Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A Czas trwania: 10:00 – ok. 16:00 Program Konfrontacji: 09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 – 10:05 Przywitanie, wprowadzenie do tematyki Konfrontacji - Tomasz Rokicki, Stora Enso Polska Sp. z o.o. 10:05 – 10:25 Współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju - Robert Kęder, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Co to jest zrównoważony rozwój, czy warto się do niego stosować? Zyski i straty. 10:25 – 10:30 Sesja pytań i odpowiedzi 10:30 – 10:55 Papieroekologia - Janusz Kosiński, converter support manager, Stora Enso Polska Sp. z o.o. Tomasz Rokicki, TCS manager, Stora Enso Polska Sp. z o.o. 10:55 – 11:00 Sesja pytań i odpowiedzi 11:00 – 11:30 Certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw w systemie PEFC w Polsce – dr inż. Michał Kalinowski, sekretarz Biura PEFC Polska 11:30 – 11:40 Sesja pytań i odpowiedzi 11:40 – 11:55 Przerwa na kawę i herbatę 11:55 – 12:30 Im dalej w las, tym więcej znaczków, czyli o co chodzi z tymi certyfikatami. Wymogi certyfikacji FSC na przykładzie branży papierniczej - Robert Knysak, dyrektor Control Union Poland Sp. z o.o. 12:30 – 12:40 Sesja pytań i odpowiedzi 12:40 – 13:00 EU Ecolabel – kompletny certyfikat ekologiczny - Michał Kuna, manager, Technical Sales, UPM-Kymmene Sp. z o.o. 13:00 – 13:10 Sesja pytań i odpowiedzi 13:10 – 13:35 Ślad węglowy - prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW 13:35 – 13:45 Sesja pytań i odpowiedzi 13:45 – 14:00 Przerwa na kawę i herbatę 14:00 – 14:20 Zrównoważona gospodarka surowcami drzewnymi i łańcuch dostaw FSC/PEFC w dywizji Stora Enso Paper - Magnus Deinzer, manager Sustainability, Chain of Custody Coordinator, Stora Enso Paper Division 14:20 – 14:25 Sesja pytań i odpowiedzi 14:25 – 14:45 Odzysk i recykling makulatury w Polsce jako element polityki zrównoważonego rozwoju w praktyce na przykładzie Stora Enso - Michał Gawrych, Vice President, Supply Chain, Stora Enso Packaging Solutions . 14:45 – 14:50 Sesja pytań i odpowiedzi 14:50 – 15:10 Mity i fakty w przemyśle papierniczym - prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW Janusz Kosiński, converter support manager - Stora Enso Polska Sp. z o.o. Tomasz Rokicki, TCS manager, Stora Enso Polska Sp. z o.o. 15:10 – 15:30 Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów Ok. 15:30 Lunch i rozmowy indywidualne Ok. 16:00 Zakończenie Konfrontacji Koszt uczestnictwa: Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat): 320,00 PLN Koszt dla członków SAIP PW: 240,00 PLN Przy zgłoszeniu do 31 maja (zwrotne automatyczne potwierdzenie przez SAIP) - cena promocyjna: 270,00 PLN Koszt uczestnictwa, zgodnie z dniem rejestracji należy uiścić do 5 czerwca włącznie. Pełna informacja i Formularz zgłoszenia są dostępne na stronie SAIP PW . Liczba miejsc ograniczona. „Poligrafika” jest jednym z patronów medialnych Konfrontacji. Opracowano na podstawie informacji SAIP PW

error: Kopiowanie zabronione!
cript>