Switch łączy się z Nexio w nowym porozumieniu między firmami Caldera i Enfocus
20 maj 2015 10:05

Targi FESPA 2015 są areną pierwszej współpracy partnerskiej między dwoma głównymi producentami oprogramowania, firmami Enfocus i Caldera, które oferują narzędzia do zarządzania zadaniami i danymi w całym przepływie pracy. Na stoiskach obu firm zostaną zaprezentowane nowe protokoły łączące Enfocus Switch i Caldera Nexio, umożliwiające dwukierunkową komunikację między modułami przepływu pracy, a tym samym jego optymalizację. Firmy w branży druku wielkoformatowego poszukują możliwości usprawnienia komunikacji opartej na wewnętrznych danych. Dzięki tej współpracy możliwe jest dwukierunkowe przesyłanie danych z oprogramowania Switch do Caldera dzięki dwóm nowym konfiguratorom, Nexio Submit i Nexio Collect. Enfocus Switch, który umożliwia użytkownikom tworzenie i wdrażanie kompleksowego obiegu dokumentów i danych, może komunikować się teraz dwukierunkowo ze środowiskami produkcji opartymi na Caldera za pomocą JDF/JMF, a tym samym pozwala użytkownikom automatycznie wysyłać polecenia do drukarki i otrzymywać precyzyjne dane z RIP na temat statusu po zakończeniu procesu. Nexio Submit tworzy plik JDF w pełni kompatybilny ze Switch, który wysyła parametry zadania bezpośrednio do Nexio, więc użytkownicy mogą zapisać kompletną ścieżkę przepływu pracy w ramach Switch i wysłać bezpośrednio do RIP plik zawierający kompletne dane opisowe. Zadanie jest następnie automatycznie przekazywane do właściwego urządzenia wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi produkcji, więc producenci w sektorze wielkoformatowym mogą usprawnić produkcję, wykończenie i procesy zamówień. Jego odpowiednik, Nexio Collect, po zakończeniu procesu lub odrzuceniu zadania wysyła dane z powrotem do Enfocus Switch. Pozwala to operatorom gromadzić informacje JDF dotyczące zużycia atramentu i podłoża, czynników produkcji oraz innych niezliczonych parametrów, tworząc na bieżąco dane, które mogą nie tylko wpływać na poprawę przepływu pracy, ale też na zaawansowane mechanizmy raportowania mające na celu optymalizację funkcjonowania firmy. W ramach zautomatyzowanych środowisk, takich jak web-to-print, użytkownicy mogą np. wysyłać do klientów precyzyjne powiadomienia na temat statusu zadania lub inne informacje do systemu zarządzania informacjami, co odciąża działy obsługi klienta. „Firma Enfocus w ostatnich latach ciężko pracowała, aby przełożyć swoje doświadczenie w dziedzinie automatyzacji środowisk druku cyfrowego na sektor druku wielkoformatowego – wyjaśnia Bjorn Willems, dyrektor ds. zarządzania produktami firmy Enfocus. - Wizja firmy Caldera dla tego rynku prowadzi użytkowników do takich samych wniosków i integratorzy pracujący z Enfocus Switch są zachwyceni rezultatami dwukierunkowej wymiany danych zgodnej z formatem JDF”. „Informacje zwrotne od użytkowników Caldera pokazują, że stawiają oni automatyzację przepływu pracy coraz wyżej w hierarchii priorytetów, a integracja takich komponentów jak Enfocus Switch znajduje się wysoko na liście potrzeb – dodaje Patrick Zimmerman, dyrektor ds. integracji rozwiązań w firmie Caldera. - To dla nowych i obecnych klientów doskonała możliwość uzyskania dostępu i korzystania ze zunifikowanego środowiska produkcji oferowanego przez dwóch wiodących w branży dostawców oprogramowania”. Opracowano na podstawie informacji firmy Enfocus