Nowa struktura firmy KBA zatwierdzona
25 maj 2015 11:50

W dniu 21 maja br. w Vogel Convention Center w Würzburgu odbyło się 90. doroczne walne zgromadzenie firmy KBA. Na spotkaniu, któremu przewodniczył przewodniczący rady nadzorczej dr Martin Hoyos, dyskutowano m.in. o aktualnym stanie programu restrukturyzacji Fit@All, decyzji akcjonariuszy w odniesieniu do proponowanej zmiany struktury prawnej i zarządu oraz o zmianach członkowskich po stronie udziałowców w radzie nadzorczej. Ponadto omówione zostały wyniki finansowe firmy za rok 2014 i pierwszy kwartał 2015 r. W przemówieniu do akcjonariuszy prezes i CEO firmy KBA, Claus Bolza-Schünemann podkreślił zalety zdecentralizowanej struktury firmy. To stanowi przekształcenie Koenig & Bauer AG w przedsiębiorstwo zarządzające czterema niezależnymi jednostkami operacyjnymi w różnych dziedzinach aktywności gospodarczej, w tym związanych z rozwiązaniami: cyfrowymi i sieciowymi (KBA-Digital & Web Solutions), arkuszowymi (KBA-Sheetfed Solutions), przemysłowymi (KBA-Industrial Solutions) oraz drukami zabezpieczonymi (KBA- NotaSys). Bolza-Schünemann: „Pracujemy intensywnie nad tymi zmianami strukturalnymi od września 2013 roku i jesteśmy przekonani, że poprawa przejrzystości kosztów i zyski związane z oddzielnymi, niezależnymi jednostkami operacyjnymi, jak i wewnętrzne relacje z klientami będą miały pozytywny wpływ na naszą firmę i dochody.” Znaczna większość akcjonariuszy zgodziła się z propozycją rady nadzorczej. Realizacja programu restrukturyzacji Fit@All, zainicjowana na początku 2014 roku, jest już prawie zakończona. Jak ogłoszono w grudniu 2013, program obejmie likwidację ok. 1500 stanowisk prac. Tak skomentował to prezes Bolza-Schüneman: „Proces ten był bolesny dla tych pracowników, których bezpośrednio dotyczą te zmiany, ale biorąc pod uwagę znacznie kurczący się rynek dla nowych arkuszowych i zwojowych offsetowych maszyn drukujących, było to niestety nieuniknione. Ze względu na sytuację na rynku od 2006 r. przychody grupy spadły o 37 proc., a płace zostały obniżone o 31 proc. Na podstawie istniejących umów, do końca 2016 roku liczba pracowników grupy zmniejszy się do ok. 4500 wyłączając praktykantów, stażystów i pracowników objętych ochroną przedemerytalną. Pod koniec marca br. stan ogólny zatrudnienia wynosił 4711 osób. Rozwój sytuacji w zakresie sprzedaży i płac jest coraz bardziej wyrównany, choć na dzień dzisiejszy wciąż brakuje dużych zamówień, jak było to w roku 2006, asortyment jest szerszy, a do grupy dołączyły w 2013 roku dwie nowe firmy. (...)”. Zarząd spółki dominującej, która przede wszystkim przejmie zadania strategiczne i centralne, ma być zmniejszony z sześciu do trzech członków. Wraz z prezesem i CEO firmy Clausem Bolza-Schünemannem w zarządzie pozostaną dr Mathias Dahn i dr Andreas Pleßke. Pozostali trzej członkowie zarządu: Michael Kummert, Christoph Müller i Ralf Sammeck obejmą stanowiska dyrektorów zarządzających spółek operacyjnych odpowiadających zakresowi ich wcześniejszych działań. Lothar Hohmann obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego sekcji maszyn do druku z zabezpieczeniami w Würzburgu. Nowa struktura będzie wdrażana z mocą wsteczną od 1 stycznia 2015. Na podstawie informacji firmy KBA opracowała AP