Wartość produkcji sprzedanej polskiego sektora poligraficznego przekroczyła w ub.r. 13 mld zł
27 maj 2015 09:30

Według szacunków KPMG w 2014 r. wartość produkcji sprzedanej sektora poligraficznego w Polsce wzrosła o 6,5 proc. i wyniosła 13,2 mld zł. Eksport osiągnął rekordowy poziom prawie 6 mld zł. O rozwoju branży świadczą także pozytywne nastroje wśród przedstawicieli firm drukarskich. W tym roku po raz pierwszy od kilku lat większość przedsiębiorstw ocenia sytuację na polskim rynku dobrze lub nawet bardzo dobrze. Spośród 300 badanych przedsiębiorstw poligraficznych 43 proc. wyraziło zadowolenie z sytuacji na polskim rynku, co oznacza wzrost o 10 p.p. w porównaniu z zeszłoroczną edycją badania. Jednocześnie udział firm niezadowolonych zmniejszył się o 2 p.p. i wyniósł 19 proc. Sytuacja własnej firmy została pozytywnie oceniona przez ponad połowę respondentów, a jedynie 7 proc. nie jest z niej zadowolonych. Prognozy dotyczące najbliższej przyszłości wypadają nieco mniej optymistycznie niż rok temu – 14 proc. przedsiębiorców obawia się spadków, ale wciąż ponad połowa badanych firm spodziewa się wzrostu sprzedaży. Wysoka jakość usług i produktów w połączeniu ze stosunkowo niskimi kosztami pracy pozwala polskim firmom poligraficznym skutecznie konkurować zarówno na rynku unijnym, jak i poza nim. Ponad połowa badanych firm sprzedaje swoje produkty i usługi za granicą. Jak wynika z danych Eurostatu, w latach 2010-2014 całkowity eksport produktów przemysłu poligraficznego zwiększył się nominalnie o 50 proc., a ubiegły rok przyniósł wzrost o 11,2 proc. do poziomu 5,94 mld zł. Z możliwości eksportu korzystają przede wszystkim średnie i duże firmy – w tej grupie jedynie 19 proc. skupia się wyłącznie na rynku krajowym. Udział eksporterów wśród małych firm wynosi 58 proc., a w grupie podmiotów mikro – 37 proc. (rok temu – odpowiednio 63 proc. i 31 proc.). Z raportu KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga wynika, że średnio 59 proc. zleceń przyjmowanych przez badane firmy obsługiwanych jest drogą elektroniczną, a prawie co druga firma poszukuje zleceń za pośrednictwem internetu, co oznacza wzrost w stosunku do zeszłorocznej edycji badania. Ważna jest przy tym specyfika branży poligraficznej – zwłaszcza w przypadku kompleksowych i technicznie wymagających projektów wielu klientów woli jednak korzystać z fachowego doradztwa pracowników na miejscu, zamiast składać zamówienia drogą internetową. Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl. Opracowano na podstawie informacji KPMG i PBKG