Onlineprinters odnowił certyfikat PSO
5 sie 2015 09:49

Certyfikat ProcessStandard Offset (PSO) gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo procesu drukowania i jest tym samym decydującym warunkiem uzyskania wysokiej jakości produktów poligraficznych. Drukarnia internetowa Onlineprinters przeszła proces certyfikacji PSO przeprowadzony przez akredytowane Szwajcarskie Centrum Kompetencyjne Ugra. „Naszym produktom drukarskim stawiamy wysokie wymagania i z tego powodu produkujemy, przestrzegając najwyższych standardów. Najnowszy doskonały wynik certyfikacji PSO to 97 na 100 maksymalnie możliwych punktów. Jesteśmy z tego dumni - mówi Thomas Emmer, specjalista ds. sterowania drukiem oraz pełnomocnik ds. standaryzacji w Onlineprinters. - Certyfikat PSO mamy już od 10 lat. Ponadto konsekwentnie szkolimy naszych pracowników, dzięki czemu zawsze uzyskujemy powtarzalne wyniki druku”. Audyt PSO obejmuje oprócz pomiarów arkuszy testowych w szwajcarskim laboratorium Ugra wg normy ISO 12647-2 całościową kontrolę organizacji pracy drukarni zgodnie z ProcessStandard Offset: począwszy od wpływu danych poprzez ich przetwarzanie na etapie przygotowania druku, wykonanie odbitek próbnych, normatywne warunki świetlne podczas kontroli wizualnych, wykonanie płyty drukowej, kończąc na druku. Sprawdzana jest także wiedza specjalistyczna pracowników biura obsługi klienta, aby zagwarantować, że udzielą oni kompetentnie odpowiedzi na pytania o ProcessStandard Offset. W odniesieniu do wydruków norma ISO określa, jak w odpowiednim oświetleniu powinna wyglądać przestrzeń barw CMYK wydrukowana na różnych materiałach oraz jak należy przeprowadzić pomiary. Szczegółowy proces kontrolny do certyfikacji PSO został przeprowadzony przez Szwajcarskie Centrum Kompetencyjne dla Mediów i Technologii Drukarskiej Ugra. „Celem certyfikacji PSO jest kontrola standaryzacji procesów przemysłowych w celu zachowania ścisłych tolerancji produktowych dla całego nakładu oraz powtarzalności wyników druku przy dodrukach oraz małych nakładach, co pozwala w każdym momencie zagwarantować klientom najwyższą jakość usług. Druk online jest tutaj dyscypliną królewską, gdyż realizowany jest na formach zbiorczych” - mówi odpowiedzialny za kontrolę Guy Flüeli, kierownik działu certyfikacji PSO w Ugra. Oprócz regularnych dwuletnich audytów Onlineprinters współpracuje w cyklach kwartalnych z niezależnym ekspertem ds. gwarancji jakości druku Thomasem M. Schnitzlerem w zakresie kontroli i doradztwa w kwestii permanentnej gwarancji jakości produktów poligraficznych. Schnitzler jest prezesem firmy CtP & Print QualityControl i byłym pracownikiem naukowym Stowarzyszenia Naukowego ds. Druku (Fogra). „Onlineprinters przeprowadza regularnie szkolenia pracowników, co ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania jakości produkcji dla wielu różnych produktów poligraficznych. Regularne kontrole pomiędzy audytami są nieodzowne, gdyż nawet najnowsze maszyny drukarskie się zużywają i wymagają odpowiedniej regulacji. Tutaj sprawdza się kwartalny system bezpieczeństwa jakości druku (DQS) firmy CtP & Print QualityControl, aby zagwarantować klientom wysoką powtarzalną jakość kolorów wg normy ISO 12647. Dotyczy to szczególnie dużych drukarń takich jak Onlineprinters” - mówi Schnitzler o pracy w drukarni internetowej. W kwestii bezpieczeństwa i ochrony danych Onlineprinters także stawia na niezależne programy certyfikacji, takie jak system TÜV Süd s@fershopping oraz EHI-Eurolabel, które dają klientom gwarancję bezpiecznych zakupów w sklepie online. Onlineprinters zobowiązało się ponadto wobec Trusted Shops do wypełnienia najwyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych i wysyłki. Opracowano na podstawie informacji firmy Onlineprinters