Nowy prezes Wydawnictwa Bauer
11 sie 2015 09:47

Tomasz Namysł obejmuje stanowisko prezesa zarządu Wydawnictwa Bauer zastępując Witolda Woźniaka, który w czerwcu br. został powołany na członka zarządu Grupy Bauer Media z siedzibą w Hamburgu. Tomasz Namysł jest związany z Wydawnictwem Bauer od roku 1993. Był redaktorem, a następnie, od 1996, redaktorem naczelnym w segmencie pism młodzieżowych. Od 2000 r. pełnił funkcję dyrektora wydawniczego segmentu magazynów kobiecych. W roku 2002 wszedł w skład zarządu Wydawnictwa, a w 2007 został wiceprezesem odpowiedzialnym za wszystkie segmenty wydawnicze, reklamę, kolportaż i nowe media. Tomasz Namysł będzie raportował, jak dotychczas, do Witolda Woźniaka, któremu podlegają wszystkie należące do koncernu Bauer spółki z rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Opracowano na podstawie Mediarun.com