Wyniki Agfa-Gevaert za 2. kwartał 2015
15 wrz 2015 09:51

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał 2015 r. Firma odnotowała w nim znaczący wzrost przychodów (o 6,1 proc.) oraz marży zysku brutto (do poziomu 33,1 proc.), realizując zysk netto na poziomie 25 mln euro. Jednocześnie w kolejnym kwartale z rzędu obniżony został jej dług netto. Drugi kwartał br. przyniósł też wzrost przychodów ze sprzedaży Agfa Graphics; zamknęły się one kwotą 349 mln euro. „(...) Bazując na najważniejszych stymulatorach wzrostu oraz korzystając z osłabienia euro, odnotowaliśmy w 2. kwartale br. znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. To pozwala wierzyć, że w średniookresowej perspektywie poziom 3 mld euro zrealizowanych ze sprzedaży jest realny. Dzięki wdrażanym z sukcesami programom restrukturyzacyjnym, po raz pierwszy od 5 lat nasza marża zysku brutto przekroczyła poziom 33 proc. przychodów ze sprzedaży. Jesteśmy także na dobrej drodze, by w całym roku 2015 zrealizować zysk EBITDA na poziomie zbliżonym do 10 proc.” – mówi Christian Reinaudo, prezes i CEO koncernu Agfa-Gevaert. Na pozytywne wyniki sprzedaży wpłynęły m.in. znaczące przychody realizowane przez dwa dynamicznie rozwijające się działy: inkjetowy (wchodzący w skład Agfa Graphics) oraz cyfrowych rozwiązań radiograficznych i IT (wchodzący w skład Agfa HealthCare), jak też sprzyjające różnice kursowe. M.in. dzięki słabszemu euro oraz wielu kontraktom zrealizowanym w segmencie druku inkjetowego, w 2. kwartale br. udało się odwrócić trend spadkowy w realizowanych przez Agfa Graphics przychodach ze sprzedaży. Natomiast silna presja cenowa wciąż jest znacząco odczuwalna w dziale CtP. Spadki nie ominęły też działu filmów analogowych CtF. Na sprzedaż osiągniętą przez Agfa Graphics negatywny wpływ miały także słabsza niż dotychczas koniunktura na rynkach wschodzących oraz niestabilna sytuacja polityczna w niektórych regionach świata. Wdrażane przez Agfa Graphics programy naprawcze nie były w stanie całkowicie zrekompensować wzrostu cen surowców oraz presji cenowej, w związku z czym jej marża zysku brutto (pomimo wzrostu sprzedaży do poziomu 349 mln euro) nieznacznie spadła w 2. kwartale do 28,1 proc. przychodów (z 28,5 proc. w analogicznym okresie ub.r.). Zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w 2. kwartale br. 20 mln euro (5,7 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zamknął się kwotą 12,5 mln euro (3,6 proc. sprzedaży). W obszarze druku inkjetowego na realizowane przez Agfa Graphics przychody ze sprzedaży w odczuwalny sposób wpłynęły nowe produkty w jej portfolio: zestaw atramentów do druku przemysłowego oraz dwa plotery wprowadzone na rynek 2. kwartale br.: Jeti Mira i Jeti Tauro. W zakresie cyfrowego prepressu Agfa Graphics podpisała w 2. kwartale br. szereg istotnych kontraktów z drukarniami akcydensowymi z różnych stron świata, m.in. Korei Południowej, Meksyku, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz z RPA. Na uwagę zasługuje fakt, że od niedawna największy południowokoreański dziennik gospodarczy – „Maeil Business Newspaper” – jest drukowany z użyciem bezchemicznych płyt Agfa N94-V. Z myślą o drukarniach prasowych realizujących największe nakłady, w czerwcu br. Agfa Graphics wprowadziła na rynek nową, wysokowydajną naświetlarkę CtP – Advantage N TR VHS. W ofercie Agfa Graphics w minionym kwartale pojawiły się również dwa rozwiązania dedykowane rynkowi druków zabezpieczonych: Fortuna 9 i Arziro. W ciągu pierwszych 6 miesięcy br. koncern Agfa-Gevaert zrealizował przychody w wysokości 1 313 mld euro, co oznacza 3,1 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (1 273 mld euro). Marża zysku brutto wyniosła w nim 32,4 proc. przychodów ze sprzedaży (przy 30,6 proc. przed rokiem). Zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w 1. półroczu 2015 r. 115 mln euro (8,8 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zamknął się kwotą 84 mln euro (6,4 proc. sprzedaży). W porównaniu z 1. półroczem 2014 oznacza to wzrosty – odpowiednio – o 18,6 proc. oraz 35,5 proc. Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły z kolei w 1. półroczu 2015 r. 670 mln euro (666 mln euro przed rokiem). Zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w omawianym okresie 41,4 mln euro (6,2 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zamknął się kwotą 26,3 mln euro (3,9 proc. sprzedaży). Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

cript>