MEWA realizuje zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych
25 wrz 2015 09:37

Kwestie związane z ochroną środowiska od wielu lat stanowią priorytet dla firmy MEWA. Przedsiębiorstwo to realizuje strategiczne zarządzanie ochroną środowiska w oparciu o normę ISO. Już w 1997 roku otrzymało certyfikat w dziedzinie ochrony środowiska ISO 14001. W zakładach firmy MEWA pranych jest rocznie 966 mln sztuk czyściwa oferowanego w systemie pełnej obsługi, tzn., że są one dostarczane klientom, następnie odbierane po zabrudzeniu, prane i zwracane do ponownego użycia. Łącznie w zakładach firmy MEWA w całej Europie jest dziennie poddawanych praniu ok. 330 ton tekstyliów oferowanych w systemie pełnej obsługi. Stosując własną opracowaną technologię kaskadową, czyli specjalny system ponownego wykorzystania wody do płukania i prania, MEWA może zaoszczędzić do 50 proc. wody w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi technologiami prania. Nadająca się jeszcze do użytku woda jest odfiltrowywana z ostatniego płukania, uzdatniana i wykorzystywana ponownie w procesie prania. MEWA wykorzystuje biodegradowalne środki piorące i czyszczące, dozując je w możliwie minimalnych dawkach. W porównaniu z tradycyjnymi metodami prania obciążenie środowiska naturalnego jest w tym przypadku o ponad 85 proc. niższe. Strategiczne zarządzanie ochroną środowiska jest realizowane w firmie MEWA m.in. poprzez stałe rozwijanie technologii służących ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przykładami takich działań są: termiczne przekształcanie odpadów w celu uzyskania energii, odzyskiwanie energii cieplnej, oczyszczanie ścieków oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony zasobów, które pozwalają firmie realizować zrównoważoną działalność i chronić środowisko. Stosując wymienniki ciepła, MEWA obniża zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody i pomieszczeń roboczych, oszczędzając tym samym znaczne ilości oleju opałowego. Do tego dochodzi termiczne wykorzystanie zanieczyszczeń wypranych z tekstyliów, jak np. zużyte oleje. Pozwala to pokryć do 80 proc. zapotrzebowania na energię dla suszarek i ciągów pralniczych w trakcie prania czyściw. Zużyte w trakcie tego procesu powietrze jest uwalniane dopiero po jego starannym oczyszczeniu. W procesie wstępnej obróbki fizykochemicznej ścieków usuwane są z nich w dużym stopniu zanieczyszczenia i szkodliwe substancje. Ostatnia frakcja zanieczyszczeń jest usuwana przez bakterie w trakcie etapu biologicznego oczyszczania. W ten sposób MEWA uzyskuje w procesie uzdatniania ścieków stopień czystości wynoszący 99,8 proc. Opracowano na podstawie informacji firmy MEWA