Antalis oficjalnym partnerem konferencji w sprawie zmian klimatu COP21
29 wrz 2015 10:53

Antalis został oficjalnym partnerem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) i będzie dostarczać papier dla drukowanej dokumentacji przez cały czas trwania tego międzynarodowego wydarzenia. Pamiętając o tematyce spotkania i własnej polityce odpowiedzialności ekologicznej, Antalis dostarczy do użytku biurowego, drukowania plakatów, materiałów i innej dokumentacji papier 5-gwiazdkowy według klasyfikacji „zielona gwiazdka”, tzn. pochodzący z recyklingu i z oznakowaniem ekologicznym UE. Dwudziesta pierwsza sesja konferencji członków Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21/CMP11), zwana po prostu „Paryż 2015”, odbędzie się we Francji i będzie trwać od 30 listopada do 11 grudnia. Cel konferencji jest dość ambitny, ale bardzo ważny: przyjęcie wiążącego uniwersalnego porozumienia klimatycznego w celu ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do wartości niższej niż 2 stopnie Celsjusza. Działalność prowadzona przez firmy przyczynia się, bezpośrednio lub pośrednio, do globalnego ocieplenia i dlatego to przede wszystkim w ich interesie leży opracowanie efektywnych rozwiązań. Od każdej z nich oczekuje się prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i ograniczenia jej wpływu na środowisko do minimum. Jako wiodący sprzedawca papieru, firma Antalis traktuje to zobowiązanie bardzo poważnie i podejmuje również starania związane ze zwiększaniem świadomości na temat funkcjonowania branży papierowej, która jest często niesłusznie przedstawiana jako jeden z głównych czynników doprowadzających do wylesiania i w konsekwencji globalnego ocieplenia. „Antalis oraz cała branża papierowa muszą świecić przykładem i nieprzerwanie stosować środki ograniczające zanieczyszczenie środowiska, jak kogeneracja i odnawialne źródła energii, a także promować papier pochodzący z recyklingu, który ma mniejszy wpływ na środowisko - mówi Hervé Poncin, CEO Antalis International. - Odpowiedzialność środowiskowa to zobowiązanie, które musi być wbudowane w DNA każdej firmy. Bez tego nasze starania w zakresie ochrony planety i redukcji globalnego określenia nie odniosą skutku. Firma Antalis z dumą wspiera COP21 i jej ambitny cel.” Więcej informacji na temat COP 21 pod adresem http://www.cop21.gouv.fr/en Opracowano na podstawie informacji firmy Antalis

cript>