NEPCon pierwszą jednostką certyfikującą zatwierdzoną przez Sustainable Biomass Partnership
13 paź 2015 14:10

9 września br. organizacja Sustainable Biomass Partnership (SBP) ogłosiła, że NEPCon został zatwierdzony do prowadzenia certyfikacji w ramach programu SBP. Zaangażowanie NEPCon w promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami przyjęło nowy kierunek w chwili, gdy oficjalnie jako pierwsza firma został zatwierdzony jako jednostka certyfikująca SBP. Organizacja Sustainable Biomass Partnership (SBP) jest europejską inicjatywą mającą na celu wspieranie zrównoważonego łańcucha dostaw biomasy w celu prowadzenia niskoemisyjnej gospodarki. System certyfikacji SBP służy dostawcom biomasy i producentom energii w spełnieniu europejskich regulacji rządowych oraz wymogów branży. Peter Wilson, dyrektor wykonawczy SBP, powiedział: „NEPCon przeszedł rygorystyczny proces weryfikacji, obejmujący m.in. audyt obserwowany przez SBP w trakcie audytu u producenta biomasy. SBP zatwierdziło również zespół audytorów NEPCon poprzez szkolenia i egzaminy. Następnie niezależny Komitet Techniczny SBP dokonał przeglądu całego procesu oceny i potwierdził rekomendację do uzyskania uprawnień do prowadzenia certyfikacji SBP przez NEPCon. W imieniu SBP mam przyjemność potwierdzić, że wniosek NEPCon został rozpatrzony pozytywnie i tym samym NEPCon jest zaakceptowaną jednostką certyfikującą dla systemu SBP. Ta decyzja stanowi ważny krok w procesie ramowej implementacji SBP wzdłuż łańcucha dostaw biomasy.” „Zdecydowaliśmy się zaangażować w certyfikację SBP, ponieważ rynek biomasy drzewnej rozwija się bardzo szybko. Wpływ tego trendu na lasy na świecie zależy od tego, w jaki sposób biomasa jest pozyskiwana. SBP jest swego rodzaju potwierdzeniem, że odbywa się to w sposób odpowiedni – mówi Peter Feilberg, dyrektor wykonawczy NEPCon. - Cieszę się, że jesteśmy w stanie prowadzić usługi w zakresie systemu SBP i tym samym wspierać odpowiedzialną produkcję i wykorzystywanie biomasy. System SBP wypełnia rosnącą lukę, ponieważ Europa chce przejść na stronę zielonej energii w celu walki ze zmianami klimatycznymi, a biomasa odegra tu kluczową rolę w procesie transformacji. Bardzo ważne jest, aby pozyskanie biomasy było odpowiedzialne, a jej wpływ na klimat znany. System SBP jest świetnym rozwiązaniem dla zapewnienia materiałowych poświadczeń klimatycznych i dla właściwego pochodzenia.” FSC i PEFC zajmują szczególne miejsce w systemie SBP. Przykładowo, materiał certyfikowany FSC i/lub PEFC spełnia wymagania odpowiedzialnego pochodzenia systemu SBP, a najbardziej złożone wymagania audytu SBP są zbliżone do tych w zakresie FSC i PEFC. Dlatego właśnie wyłącznie jednostki akredytowane przez FSC lub PEFC mogą ubiegać się o zatwierdzenie do certyfikacji SBP. NEPCon posiada akredytację FSC i PEFC. „Spodziewamy się, że SBP będzie wsparciem i siłą napędową dla certyfikacji lasów, tworząc tym samym nową drogę dla certyfikowanej biomasy” - komentuje Peter Feilberg. Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon