Z Duplo w drukarni GS Media
19 paź 2015 11:57

GS Media od wielu lat oferuje usługi drukowania, opierając swoją obecną działalność na technologii cyfrowej. Rozpoczynała od produkcji – tłumaczeń, opracowania od strony graficznej i wydruku w zewnętrznych drukarniach - instrukcji obsługi do instrumentów muzycznych i choć te produkty są tu nadal obecne, firma przez lata znacząco poszerzyła swoją działalność m.in. o produkcję niskonakładowych książek, materiałów konferencyjnych, broszur, ulotek. Było to możliwe za sprawą nieustannych inwestycji, jakich dokonywał Grzegorz Szajuk – jej właściciel. „Nasze pierwsze zakupy – mówi - to oczywiście maszyny drukujące. (…) Jednak niedługo później okazało się, że doskonałe maszyny (aktualnie mamy ich 5 w naszym parku maszynowym; 2 czarno-białe, 3 kolorowe) to nie wszystko. Owszem – to najważniejszy element całej układanki, ale ponieważ musieliśmy realizować prace jeszcze szybciej, potrzebne były nam także inwestycje w introligatornię. Stąd m.in. zakup systemu Duplo”. To pierwsze rozwiązanie tego producenta w GS Media i pierwszy efekt współpracy z firmą Akonda, dealerem Duplo Polska. Właściciel drukarni bardzo sobie chwali nie tylko samo rozwiązanie, ale także Duplo i dostawcę urządzenia. Jego zakup był z jednej strony podyktowany potrzebą chwili – firma otrzymała duże zlecenie od swojego stałego klienta z Niemiec i bez doposażenia swojej introligatorni jego realizacja nie byłaby możliwa. „Jakość druku, jaką oferujemy, jest już od długiego czasu na bardzo wysokim poziomie – mówi Grzegorz Szajuk. - (...) Nie mogliśmy więc stanąć w miejscu z powodu introligatorni – tu również musieliśmy znaleźć sprzęt pod nasze konkretne potrzeby i w tym zakresie pomocna okazała się firma Akonda i jej przedstawiciel - pan Waldemar Kalinowski, który doradził nam odpowiednie rozwiązanie firmy Duplo, z którego jesteśmy zadowoleni”. Bezpośrednim bodźcem do zakupu było wspomniane zamówienie, ale również perspektywa współpracy z nowymi klientami. „Wówczas Duplo – mówi Grzegorz Szajuk - okazało się dla nas doskonałym narzędziem do realizacji tych zamierzeń i stąd nasza decyzja. Doceniliśmy też możliwości urządzenia w stosunku do jego dosyć dobrej ceny. Mogliśmy także przeorganizować pracę w naszym niewielkim zespole. Dzięki Duplo bowiem możemy teraz efektywniej pracować, tzn. osoba, która zajmuje się broszurowaniem, może w czasie tego procesu zajmować się również czymś innym”. Właściciel GS Media podaje prosty przykład: „Zajmujemy się od długiego już czasu drukowaniem gazety osiedlowej w nakładzie 1000 egzemplarzy. Przed zakupem Duplo produkcją tego zlecenia przez kilka godzin zajmowała się jedna albo dwie osoby. Maszyna taki nakład drukuje w ciągu niecałych 3 godzin, pozostałe wiele godzin przeznaczone było na jego broszurowanie, w co wspomniane osoby były zaangażowane w pełnym wymiarze. Obecnie system Duplo wykonuje ten nakład w ciągu godziny, a dodatkowo osoba, która obsługuje urządzenie broszurujące, może jednocześnie zająć się zupełnie inną czynnością”. Opracowano na podstawie informacji firmy Duplo Polska

cript>