Grupa Arctic Paper wygasza produkcję w fabryce w Mochenwangen
16 lis 2015 10:15

W ramach realizacji ogłoszonego w lipcu br. Programu Poprawy Rentowności 2015/2016 Grupa Arctic Paper zdecydowała o wygaszeniu produkcji w przynoszącej straty fabryce papieru Arctic Paper Mochenwangen. W dniu 15 listopada br. zakończone zostały negocjacje z Radą Zakładową Arctic Paper Mochenwangen. Wygaszenie produkcji nastąpi w grudniu tego roku. Wszystkie dotychczas złożone i potwierdzone zamówienia klientów zostaną zrealizowane. Jednocześnie kontynuowany jest proces związany z poszukiwaniem nabywcy dla zakładu w Mochenwangen, w tym aktualnie prowadzone negocjacje. Proces ten będzie kontynuowany w 2016 r. Koszty związane z zaprzestaniem produkcji w zakładzie w Mochenwangen są obecnie szacowane. Na ich poczet zostanie w IV kwartale utworzona rezerwa, która wyniesie ok. 39 mln zł (9,3 mln EUR). Obciąży ona działalność niekontynuowaną Grupy. Wygaszenie produkcji w fabryce w Mochenwangen pozwoli Grupie skoncentrować wysiłki na zwiększeniu efektywności pozostałych trzech papierni: Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Grycksbo oraz Arctic Paper Munkedals. Decyzja ta pozwoli także na skoncentrowanie się na rentownych produktach i wprowadzaniu w życie kolejnych działań przewidzianych w Programie Poprawy Rentowności 2015/2016. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper