Canon partnerem konferencji „Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego”
23 lis 2015 13:14

Firma Canon jest partnerem konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb – Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego”. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń skupiających przedstawicieli uczelni wyższych: rektorów, dziekanów, dyrektorów technicznych i informatycznych oraz największych dostawców kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania dokumentami, drukiem i infrastrukturą IT. Scentralizowane usługi zarządzania drukiem (Managed Print Service, MPS) to jedno z kluczowych wyzwań, przed którym stoją nowoczesne uczelnie wyższe. Wdrożenie zintegrowanego parku maszynowego i zaprojektowanie całej infrastruktury IT to wyzwanie, które wymaga współpracy działów IT, finansów i administracji. Korzyścią z wdrożenia takiego systemu jest z jednej strony zapewnienie studentom łatwego dostępu do rozwiązań druku, kopiowania i skanowania dokumentów, z drugiej zaś – otwiera przed instytucją szerszą perspektywę biznesową w zakresie oszczędności kosztów zakupu, obsługi i serwisowania maszyn czy usług. Jak ułatwić studentom codzienne korzystanie z infrastruktury druku? Jaki model biznesowy wybrać i jak bezpiecznie przechowywać duże ilości złożonych informacji? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Canon podczas konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb – Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego”. Prezentację pt. „Rozwiązania Canon dla sektora edukacji" poprowadzi Rafał Placzyński, solutions marketing manager z Canon Polska. Omówione zostaną w niej trzy kluczowe wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym: poprawa jakości kształcenia przez zwiększenie przychodów, optymalizacja procesów w celu kontroli wydatków i zwiększenie mobilności nauczania. „W ofercie Canon znajdują się rozwiązania i usługi dla całego łańcucha działalności edukacyjnej: od wymiany informacji, zarządzania zgodnością i kosztami, po komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz usługi centralnego wydruku i personalizacji – wymienia Rafał Placzyński. - W zakresie dostarczania usług zarządzania drukiem (Managed Print Service, MPS), Canon od lat współpracuje z największymi placówkami edukacyjnymi w Polsce i Europie. Z naszych rozwiązań korzystają m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet SWPS czy Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Zrealizowaliśmy także duże projekty wdrożeniowe m.in. dla Johannes Kepler Universität w Austrii czy Colchester Institute w Wielkiej Brytanii. Dane pokazują, że w ciągu pierwszych 18 miesięcy po wdrożeniu rozwiązania w Colchester Institute szkoła uzyskała 100 000 funtów oszczędności, które zostały zainwestowane w rozwój nauki w pozostałych działach placówki” – podsumowuje Rafał Placzyński. Konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb – Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego” odbędzie się 24 listopada br. w budynku GoldenFloor Plaza - Millennium Plaza przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie. Więcej informacji na temat konferencji: http://multiexpo.pl/uczelnie-2 Opracowano na podstawie informacji firmy Canon Polska

cript>