Heidelberg na drupa 2016
7 gru 2015 14:00

Podczas targów drupa 2016 (Duesseldorf, 31 maja - 10 czerwca 2016 r.) Heidelberger Druckmaschinen AG zaprezentuje cyfrową przyszłość przemysłu poligraficznego pod hasłem „Simply Smart” („Po prostu inteligentnie”). U jego źródła leży potrzeba stałego zwiększania przez drukarnie ich efektywności oraz jeszcze szybszego odpowiadania w bardziej elastyczny sposób na potrzeby klientów. Aby temu sprostać, drukarnie muszą określić, w jaki sposób ucyfrowić model biznesowy i włączyć w ten proces klientów. „Pod hasłem „Simply Smart” Heidelberg pokaże na drupie ucyfrowioną i zorganizowaną w sposób przemysłowy drukarnię jako niezbędny element odnoszącego sukces modelu biznesowego przyszłości. Razem z naszymi partnerami chcemy zaoferować produkty i usługi, które długo nie wyjdą z użycia i pomogą odnieść sukces naszym klientom – powiedział Harald Weimer, członek zarządu odpowiedzialny za pion Heidelberg Services. - Wierzymy, że zintegrowana i połączona siecią drukarnia to pionierski krok dla firm w naszej branży, które chcą iść naprzód. (...).” Slogan „Simply Smart” jest odpowiedzią Heidelberga na wyzwania związane z tym, co już nazywamy Print Media Industry 4.0 (przemysł poligraficzny w okresie czwartej rewolucji przemysłowej). System zarządzania przebiegiem procesów produkcji druków i mediów Prinect tworzy podstawę dla zintegrowanej komunikacji pomiędzy maszynami a systemami informatycznymi. Dzięki niemu Heidelberg daje swoim klientom także możliwość równoległego wykorzystania technologii offsetowej i cyfrowej. Firma stale rozwija swoje portfolio w zakresie drukowania cyfrowego. Na targach drupa Heidelberg i Fujifilm pokażą nowe wspólne dzieło: wysokowydajny system drukowania cyfrowego natryskowego do przemysłowych zastosowań akcydensowych i zadrukowywania opakowań. „Prinect jest bazą dla zintegrowanej komunikacji wewnątrz drukarni i pomiędzy drukarnią a jej klientami i dostawcami” - mówi Stephan Plenz, członek zarządu odpowiedzialny za pion Heidelberg Equipment. Ta integracja jest wspierana m.in. przez nowy Prinect Portal. Nowy moduł Prinect Web Shop oferuje drukarni prostą drogę do handlu online, a Prinect Digital Front End może być wykorzystany do zintegrowania systemów drukowania cyfrowego z całym systemem produkcji w drukarni. „W ten sposób pomagamy tworzyć rzeczywistość ucyfrowionej i zsieciowanej drukarni”. Oznacza to, że w inteligentnej drukarni przyszłości (ang. „smart print shop”) procesy produkcyjne będą zautomatyzowane i zoptymalizowane kosztowo, a maszyny będą się same wstępnie ustawiać, jak tylko będą w stanie pobrać z przepływających danych te odpowiadające za proces produkcyjny. Zarządzanie jest także zintegrowane z całością, dając drukarni możliwość udostępniania swoim klientom bezpośredniego dostępu do procesów produkcyjnych. Usługi serwisowe i materiały eksploatacyjne – lub inaczej „smart services” (inteligentne usługi) – oferowane przez Heidelberga zabezpieczają niezakłóconą pracę drukarni przez cały czas. Gdy drukarnie dysponują otwartymi łączami dzięki systemowi Prinect i różnego rodzajom pakietom Remote Service (zdalnego serwisu), korzystają na tym codzienna produkcja i jakość serwisu. Używając eCall maszyna może automatycznie połączyć się z zespołem serwisowym w Heidelbergu w momencie wystąpienia jakiegoś błędu. Dzięki Remote Service inżynierowie serwisu mogą zalogować się do systemu klienta poprzez architekturę otwartego łącza i szybko udzielić właściwego wsparcia. Remote Monitoring pozwala maszynie poinformować zespół serwisowy o problemie, zanim jeszcze spowoduje on jej zatrzymanie. Pewna i efektywna produkcja poligraficzna zależy także od materiałów eksploatacyjnych. Klienci mogą wybrać spośród materiałów eksploatacyjnych Heidelberg Saphira, w tym linii produktów przyjaznych dla środowiska Saphira Eco, do drukowania LE UV, produktów Saphira Low Migration przeznaczonych dla opakowań żywności i materiałów dedykowanych maszynom Speedmaster Anicolor. Heidelberg rozwija także nowe sposoby komunikacji cyfrowej jako część współpracy ze swoimi klientami. Jako przykład może służyć wykorzystanie jednego z elementów Heidelberg Online Shop, czyli e-commerce. W kolejnym kroku klienci będą mogli logować się na stronie internetowej Heidelberga, aby uzyskać dokładną analizę pracy swoich maszyn. To stworzy nową platformę sprzedażową dla oprogramowania, usług oraz materiałów eksploatacyjnych. Poprzez narzędzie Performance Benchmark Heidelberg daje klientom dostęp do bazy danych zawierających informacje o wydajności maszyn, gdzie mogą oni porównać się anonimowo z innymi drukarniami i wyciągnąć wnioski odnośnie do swojej wydajności i efektywności. Mając dostęp do danych na temat maszyny i hali produkcyjnej w drukarni, wykorzystując program Performance Plus Heidelberg może zaoferować klientom sposób na zwiększenie wydajności oraz dostarczyć pakiet zawierający rozwiązania sprzętowe, programistyczne i szkolenia dopasowane do konkretnej sytuacji klienta. W zakresie rozwiązań cyfrowych dla przemysłu poligraficznego Heidelberg rozszerza swoją ofertę we współpracy z takimi partnerami jak Ricoh i Fujifilm. Firma łączy swoje kompetencje z tym, co oferują partnerzy, aby stworzyć jeden zintegrowany system. Odnosi się to również do partnerstwa z firmami Masterwork i Polar w zakresie maszyn introligatorskich, co pozwala wejść w więcej segmentów rynkowych. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg