3 miliony odzyskane dzięki usłudze Not Recommend
15 gru 2015 11:10

3049366 złotych udało się dotychczas odzyskać twórcom projektu NOT RECOMMEND. Jest to niewątpliwie wielki sukces. Dwanaście lat temu firma GJC Inter Media Sp. z o.o. wyszła z pomysłem powstania wykazu Industry Does Not Recommend. Jedną z podstawowych jego funkcji jest maksymalizowanie poczucia bezpieczeństwa w obrocie handlowym pomiędzy firmami w szeroko rozumianej branży artykułów promocyjnych. Polega to na przekazywaniu informacji o wszystkich podmiotach „Niepolecanych”, a mówiąc prościej, niewywiązujących się ze swoich zobowiązań, głównie finansowych. Działanie NOT RECOMMEND ma jednak przede wszystkim za zadanie dążenie do polubownego rozwiązywania spraw spornych wynikających z umów zawartych pomiędzy dostawcą i jego odbiorcami. Uczestnictwo w programie przynosi także wiele dodatkowych korzyści: zwiększa zaufanie ze strony kontrahentów i klientów, podnosi prestiż i wiarygodności firmy (przynależność do elitarnego programu partnerskiego ułatwia nawiązanie nowych kontaktów handlowych), daje prawo do posługiwania się logotypem SWB - Solidni w Biznesie w swoich materiałach reklamowych i informacyjnych, promuje firmę w każdym wydaniu branżowego kwartalnika „Gifts Journal Polska” oraz na stronie internetowej programu SWB, zapewnia udział w śniadaniu biznesowym podczas targów RemaDays w Warszawie. Więcej na www.swb-partners.com Opracowano na podstawie informacji firmy GJC Inter Media