Polscy użytkownicy maszyn KBA Rapida w Radebeul
21 gru 2015 14:50

W dniach 3-5 grudnia br. 60 polskich użytkowników maszyn KBA Rapida spotkało się na dorocznym zjeździe członków klubu VSOP (Very Smart Offset Printer) w zakładach KBA-Sheetfed Solutions w Radebeul. Oprócz fachowych prelekcji, prezentacji nowości drupowych i możliwości produkcyjnych w praktyce, goście mieli okazję doznać ciekawych wrażeń kulturowych w przedświątecznej atmosferze Drezna. Przybyłych gości powitał Jan Korenc, prezes zarządu KBA CEE, który wyraził swą radość z faktu rosnącego udziału maszyn serii Rapida na polskim rynku poligraficznym, przedstawiając ważne wskaźniki ekonomiczne całej spółki. Następnie głos zabrał Dirk Winkler, odpowiedzialny za technologiczną stronę procesu drukowania maszyn produkowanych przez KBA. Opowiedział o wstępnych planach dotyczących przyszłorocznych targów drupa i uchylił rąbka tajemnicy na temat oczekiwanych nowych produktów w zakresie druku, uszlachetniania i obróbki wykończeniowej. Następnie Benjamin Seipt - menedżer ds. serwisu, przyjmując za punkt wyjścia wymaganą przez użytkowników najwyższą wydajność offsetowych maszyn arkuszowych, zaprezentował programy kryjące się pod wspólnym hasłem KBA ServiceSelect. W części pokazowej zaprezentowano maszyny z każdej grupy formatowej. Na początek Simona Jurk odpowiedzialna za techniki procesowe i szef centrum pokazowego Wolfgang Ley zaprezentowali możliwości systemów kontrolno-pomiarowych na przykładzie maszyny KBA Rapida 145. Każdorazowo druk rozpoczynano z udziałem systemu QualiTronic ColorControl, odpowiedzialnego za regulację nafarbienia w linii, włączając odpowiednie funkcje dedykowane różnego rodzaju produkcji. Dla pracy akcydensowej zaprezentowano zasadę działania funkcji PSO-Match (narzędzie służące do zachowania wymaganych standardów w procesie druku offsetowego - PSO). Przy drukowaniu pracy opakowaniowej włączono funkcję QualiTronic Lab (pomiar bazujący na wartościach spektralnych) oraz funkcję QualiTronic DotView (analiza i wizualizacja relatywnego pomiaru przyrostu punktów rastrowych). Przy produkcji pracy farmaceutycznej użyto systemu QualiTronic PDF, który porównywał w linii w czasie rzeczywistym wykonywaną produkcję z „nadesłanym przez klienta plikiem wzorcowym PDF”. Następnie przy użyciu półformatowej maszyny KBA Rapida 75 dr Petra Schottke, odpowiedzialna za zarządzanie produktem, zademonstrowała uszlachetnianie wydruków lakierem UV na rozmaitych podłożach drukowych z suszeniem UV w technologii LED-UV. W dalszej części pokazów Anne-Kathrina Gerlach z działu marketingu posłużyła się maszyną KBA Rapida 105 PRO z dwiema wieżami lakierującymi i urządzeniem do foliowania na zimno w celu przedstawienia procesu uszlachetniania z wykorzystaniem oszczędnej technologii Websplitting (nacinanie wstęgi folii na maksymalnie pięć bobin) i systemu MultiFoilUse (drążki odwracające, za pomocą których wstęga folii przechodzi kilkakrotnie przez szczelinę drukującą maksymalnie redukując odpad produkcyjny) oraz lakierowania lakierem UV z efektem mikrowytłoczenia. Oprócz przekazania bogatej wiedzy fachowej z zakresu najnowszych technologii druku zadbano także o kulturowy aspekt wizyty. Podczas wieczornego zwiedzania słynnego jarmarku bożonarodzeniowego w Dreźnie i wycieczki wąskotorową kolejką parową z Radebeul do Radeburga polscy drukarze mogli w przyjaznej atmosferze nawiązać bliższe kontakty i wymienić się doświadczeniami. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA CEE

cript>