Znaczący spadek sprzedaży e-booków w Stanach Zjednoczonych
22 gru 2015 11:10

Według ostatnio opublikowanego raportu Stowarzyszenia Amerykańskich Wydawców (Association of American Publishers – AAP) w Stanach Zjednoczonych sprzedaje się coraz mniej książek cyfrowych. W 2015 roku ich sprzedaż spadła o 11 proc. w porównaniu z rokiem 2014. Spadek ten AAP tłumaczy brakiem wielkich bestsellerów takich jak Harry Potter, a także wzrostem cen e-booków. Najbardziej nim dotknięty jest sektor książek cyfrowych dla dzieci; tu sprzedaż zmniejszyła się o 44,5 proc., podczas gdy w sektorze e-booków dla dorosłych spadła o 4,5 proc. W raporcie nie uwzględniono sprzedaży książek wydawanych sumptem samego autora, czyli tzw. self publishing (samowydawanie), ponieważ brak na ten temat jakichkolwiek danych. Według platformy cyfrowej dla wydawców książek Vearsa dane AAP nie są reprezentatywne dla całego rynku, lecz dotyczą sprzedaży e-booków wydawanych przez członków Stowarzyszenia (skupia ono największych i najbardziej znanych wydawców). W przeciwieństwie do książek cyfrowych w Stanach Zjednoczonych rośnie natomiast sprzedaż tradycyjnych książek papierowych. Jak podaje Nielsen BookScan, po ewidentnym spadku w roku 2013 już w następnym roku sprzedano 559 mln egzemplarzy, a w 2015 ich liczba wzrosła do 571 mln. Według wydawców ten wzrost jest częściowo związany z sukcesem książek do kolorowania i książek wydawanych przez YouTuberów. Z kolei we Francji, według artykułu opublikowanego niedawno w gazecie „Telegramme”, sprzedaż książek papierowych również wzrosła w br. o 2,3 proc., natomiast udział e-booków w rynku książek wynosi jedynie 6 proc. Na podstawie graphiline.com opracowała IZ

cript>