Konkurs „Uzależnienie ogranicza wolność”
10 lut 2016 11:16

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, we współpracy z Małopolskim Klastrem Poligraficznym zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie graficznym „Uzależnienie ogranicza wolność”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju oraz zagranicą. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu. Prace konkursowe powinny mieć formę plakatu, który ma za zadanie wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z uzależnieniami ograniczającymi wolność w bardzo szerokim rozumieniu. Plakat ma stanowić część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży zagrożenia związane z uzależnieniami (np. od portali społecznościowych, internetu, alkoholu, papierosów, używek itp.). Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem konkursu. Uczestnicy biorący udział w konkursie będą traktowani jako reprezentanci swoich szkół. Każda szkoła wysyłająca prace uczniów powinny przeprowadzić wewnętrzną selekcję. Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. Praca konkursowa powinna zawierać: fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autora (fotografie pobrane bądź kupione na stronach internetowych i wykorzystane do realizacji projektu będą dyskwalifikowały udział w konkursie), hasło „Uzależnienie ogranicza wolność” w języku ojczystym uczestnika lub w języku angielskim (dopuszczalnie inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków, w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski). Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3: - format pracy netto: A3 (poziom) - spad - 3 mm (z każdej strony) - rozdzielczość bitmap: 300 dpi, - przestrzeń barwna: CMYK lub RGB - fonty zamienione na krzywe - format pliku: PDF (w jakości drukarskiej) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, w dniu 14 kwietnia br. Na uroczystość mogą przybyć wszyscy autorzy nadesłanych prac. Po uroczystym rozdaniu nagród odbędą się warsztaty fotograficzne, na które zostaną zaproszeni autorzy prac wyłonieni przez jury. Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość i formę. Nagrody: Nagroda główna - laptop Nagroda za 2 miejsce - tablet Nagroda za 3 miejsce - tablet Ponadto nagrodzone prace zostaną wyemitowane na CityScreenach w Krakowie. Emisja prac przewidziana jest w ciągu jednego tygodnia w maju 2016 r. Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesyłać do 8 kwietnia 2016 r. na adres mailowy: konkurszspk@gmail.com Więcej informacji oraz pełny regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://zspm.malopolska.pl/index.php/konkursy/32-miedzynarodowy-konkurs-graficzny Opracowano na podstawie informacji firmy MM Druk Serwis

cript>