Rusza 670 mln zł dla rozwoju polskich MŚP
29 kwi 2016 12:28

Od maja br. polscy przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowej oferty preferencyjnego finansowania. Raiffeisen-Leasing Polska SA, pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020, udostępni łącznie 670 mln zł preferencyjnego leasingu oraz pożyczek. Programy ramowe UE to dodatkowe źródło finansowania rozwoju gospodarek UE o łącznej wartości ponad 100 mld euro. Korzystają z nich na równych zasadach podmioty (np. przedsiębiorcy, jednostki badawcze) ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw kandydujących i  stowarzyszonych. W programach tych uwzględniono tzw. instrumenty finansowe - tj. narzędzia pozwalające na udostępnienie przedsiębiorcom finansowania zwrotnego na korzystniejszych niż rynkowe warunkach. Preferencyjna oferta jest dystrybuowana przez Narodowych Pośredników Finansowych – krajowe instytucje finansowe, które z  powodzeniem przeszły proces aplikacyjny i zyskały akceptację instytucji unijnych, w tym przede wszystkim Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W programach UE nie występują tzw. koperty narodowe (gwarancje alokacji dla poszczególnych krajów); w rezultacie dostęp do środków zależy przede wszystkim od jakości i konkurencyjności ofert kandydatów na pośredników, bez względu na ich pochodzenie. Dwa największe programy operujące instrumentami finansowymi to COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MSP) i Horyzont 2020 (Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji). Zadaniem COSME jest wspieranie europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, zarówno na etapie powstawania, jak i rozwoju oraz ekspansji. W programie Horyzont 2020 można liczyć na wsparcie dla działalności badawczo-innowacyjnej, podejmowanej w przedsiębiorstwach bądź we współpracy z nimi. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy angażują się w taką działalność (i mogą wykazać to np. za pomocą patentów lub realizacji wspólnych projektów z jednostkami naukowymi) bądź też mają taki zamiar i poszukują środków na jego realizację. „Program Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Z budżetem blisko 80 mld euro stanowi główne narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020. Polski rząd, poprzez wyspecjalizowane instytucje – krajowe punkty kontaktowe – stara się wesprzeć polskich kandydatów w staraniach o środki z tego dodatkowego źródła finansowania. Cieszę się, że w efekcie tych działań kolejna instytucja finansowa dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce” – powiedział Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Instrumenty finansowe programów Horyzont 2020 i COSME są realizowane ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), jednego z trzech filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Od marca 2016 r. funkcję rządowego koordynatora ds. Planu Inwestycyjnego pełni minister rozwoju. „Instrumenty finansowe UE są uzupełnieniem krajowych narzędzi wsparcia przedsiębiorczości oraz środków dostępnych w programach polityki spójności. Dają szansę na pobudzenie inwestycji prywatnych. Ogłaszana dzisiaj transakcja jest kolejną polską umową w ramach „okienka dla MŚP” Planu Inwestycyjnego dla Europy. Wierzę, że we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE wkrótce ogłosimy następne. Chcemy maksymalnie wykorzystać wsparcie z Planu Junckera, którego założenia korespondują z rządowym Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – powiedział Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, koordynator ds. Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce. Dzięki umowom podpisanym z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Raiffeisen-Leasing Polska uruchamia ofertę w ramach programów Horyzont 2020 oraz COSME. Jest przy tym pierwszym w Polsce (oraz jednym z nielicznych w Europie) pośrednikiem programów UE, oferującym finansowanie leasingiem. W ramach umowy Raiffeisen-Leasing dotyczącej programu COSME polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjny leasing i pożyczki o łącznej wartości 520 mln zł. Z kolei w ramach wspierającego innowacyjność instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020 przedsiębiorcy zyskają dostęp do kolejnych 150 mln zł preferencyjnego finansowania. W efekcie zawartej w ostatnich dniach umowy Raiffeisen-Leasing stał się największym pośrednikiem instrumentu InnovFin w Polsce. Oferta Raiffeisen Leasing w ramach InnovFin obejmuje finansowanie leasingiem lub pożyczką o wartości od 100 tys. do 4 mln zł (25-930 tys. EUR). Mikro, mali i średni przedsiębiorcy ubiegający się o preferencyjne finansowanie muszą wypełnić przynajmniej jedno z umownych kryteriów innowacyjności. Mogą przy tym liczyć na bardziej atrakcyjną strukturę transakcji niż w ramach standardowego finansowania, a więc np. na korzyści cenowe. Z kolei oferta dla MŚP w ramach COSME obejmie preferencyjny leasing lub pożyczki o wartości od 25 do 150 tys. EUR (104-600 tys. PLN). Środki te mogą służyć do sfinansowania m.in. zakupu pojazdu dostawczego, sprzętu IT, linii produkcyjnej lub maszyn niezbędnych do rozwoju firmy. Dzięki wsparciu UE, Raiffeisen-Leasing Polska SA zaoferuje m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia i wkładu własnego, co często decyduje o możliwości objęcia finansowaniem danego przedsiębiorcy ze świetnym pomysłem biznesowym. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej. Preferencyjne finansowanie w ofercie Raiffeisen-Leasing Polska SA będzie dostępne przez dwa lata, z możliwością przedłużenia. Finansowanie ze wsparciem UE nie stanowi pomocy publicznej. Opracowano na podstawie informacji KPK