Projekt „Czas dla Polski” – stan przygotowań
4 maj 2016 15:07

Projekt „Czas dla Polski” jest realizowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wspólnie z bardzo liczną reprezentacją organizacji samorządu gospodarczego i instytucji administracji państwowej. Celem Projektu jest promocja polskich małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firm poligraficznych, opakowaniowych oraz ich otoczenia biznesowego, jak również zakładów rzemieślniczych na zagranicznych rynkach. Program ma również dać silny impuls do wspólnych działań samorządu gospodarczego Polski i Niemiec na rzecz rozwijania dualnego modelu szkolnictwa zawodowego. Poniżej przedstawiono stan prac. 1. W ramach Projektu „Czas dla Polski” zostaną zorganizowane dwa wydarzenia promocyjne: a. 01.06. Forum Gospodarcze „Czas dla Polski” w Izbie Rzemieślniczej miasta Dusseldorf - organizatorzy spodziewają się 200 gości z Polski i Niemiec; wśród prelegentów ze strony niemieckiej będą: Andreas Ehlert, prezes Izby Rzemieślniczej m. Dusseldorf; Thorsten Klute, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Północnej Nadrenii-Westfalii; Stephanus Lintker, szef projektów zagranicznych w Energie.Agentur NRW i Peter Hentschel z NRW.BANK. Ze strony polskiej będą: przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Adam Świrski, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Organizatorzy wystosowali również zaproszenie do Patrycji Klareckiej, prezes PARP. Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele Sejmu, z poseł Małgorzatą Wypych na czele, Stanisław Hebda, radca WPHI w Kolonii i Agnieszka Clarey, dyrektor Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, największego RIF w Polsce. b. 02.06. Konferencja „Aktywni w Europie” na terenie Centrum Kongresowego Messe Dusseldorf (w ramach targów drupa 2016) – organizatorzy spodziewają się 300 gości, w tym ekspertów branżowych z całego świata. 2. Merytoryczną podstawą projektu jest VI edycja raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” opracowanego przez KPMG. Zakończona została już część analityczna publikacji. Ze znanych danych za 2015 r. wynika, że polski przemysł poligraficzny kolejny rok z rzędu wykazuje silną tendencję wzrostową (szczególnie eksport), co jest bardzo dobrym sygnałem dla branży na przyszłość. W tej chwili raport jest drukowany. Część edycji zostanie spersonalizowana i trafi bezpośrednio do osób mających wpływ na polską gospodarkę oraz do partnerów zagranicznych. Dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju raport będzie dystrybuowany na rynkach zagranicznych poprzez sieć placówek WPHI. 3. „Czas dla Polski” uzyskał już honorowe patronaty: Ministerstwa Rozwoju, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Związku Rzemiosła Polskiego, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Banków Polskich, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Organizatorzy mają nadzieję, że w najbliższym czasie potwierdzone zostaną kolejne patronaty, w tym Polskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ramach projektu organizatorzy współpracują ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Polską Izbą Druku, ECMA Polska Związkiem Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców, Polską Izbą Fleksografów PLFTA, Polskim Stowarzyszeniem Sitodruku i Druku Cyfrowego, Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Poligrafii, Stowarzyszeniem Poligrafów Pomorskich, Sekcją Poligrafów SIMP, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, Mazowieckim Cechem Introligatorów. Po stronie niemieckiej partnerem projektu jest Izba Rzemieślnicza miasta Dusseldorf. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu partnerów strategicznych i wspierających, do których należą: Henkel, Heidelberg Polska, Grafikus - Systemy Graficzne, DuPont Polska, EFI, KPMG, Bottcher Polska, Infosystems, Tewex - Repro, drukarnia Karton-Pak, drukarnia Edica, drukarnia Quad/Graphics Polska, drukarnia Opolgraf, drukarnia Erbi, drukarnia Lotos, Multitechnika Gorlak i Synowie. Projekt dostał również wsparcie z WPHI z Kolonii.  Patronat medialny nad oboma wydarzeniami objęły pisma branżowe: „Poligrafika”, „Świat Poligrafii”, „Świat Druku”, „Vidart”, „Rynek Książki”. Organizatorzy starają się o obecność mediów ogólnopolskich, spodziewana jest również obecność niemieckiej telewizji ZDF. 4. W ramach prac nad projektem „Czas dla Polski” prowadzone są już przygotowania do kolejnych etapów Projektu, które pojawią się w ciągu kolejnych 12 miesięcy: a. tworzona jest lista najważniejszych europejskich branżowych imprez wystawienniczych, na których planowane jest zorganizowanie stoisk narodowych promujących polski przemysł poligraficzny; b. rozpoczęto prace koncepcyjne nad projektem „Mistrzowie Europy”, który ma nawiązywać do programu Erasmus, ale w odniesieniu do młodzieży uczącej się zawodu (z uwzględnieniem roli Polonii jako inicjatora zagranicznych praktyk); c. Projekt inauguruje wspólne z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie prace nad publikacją poświęconą polskiej grafice ostatnich 20 lat; jej celem jest prezentacja współczesnej polskiej sztuki i promowanie jej za granicą. Więcej informacji na temat projektu „Czas dla Polski” można uzyskać w kancelarii Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga (mail: kancelaria@bractwogutenberga.pl; tel.: 22 652 19 33). Opracowano na podstawie informacji PBKG

cript>