Uszlachetnianie druków tematem XXXVI Poligraficznych Konfrontacji
18 maj 2016 12:04

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW zorganizowało 21 kwietnia br., tradycyjnie już w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, XXXVI Poligraficzne Konfrontacje pt. „Uszlachetnianie druków”. Moderatorem był dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. PW, a współorganizatorem i partnerem naukowym - Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW. „Poligrafika” była jednym z patronów medialnych. W ramach Konfrontacji przedstawiono następujące referaty: - Wprowadzenie do tematyki Konfrontacji – Stefan Jakucewicz, ZTP IMiP WIP PW, SAIP PW - Uszlachetnianie druków – Hot-stamping: Realizacja trudnych projektów dla szczególnie wymagających klientów - Zenon Łapiński, właściciel firmy Zenon Łapiński Doradztwo Biznesowe, Poligrafia, Szkolenia - Uszlachetnianie druków – Lakierowanie i efekty specjalne - Jacek Stencel, właściciel firmy UP-R PASJA Jacek Stencel; prezes Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego - Uszlachetnianie druków – Technologia foliowania i kalandrowania - Tomasz Krzyżanowski, przedstawiciel Multifol Sp. z o.o., Sp.k. Po wygłoszeniu referatów odbył się panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów. Prezentacja Stefana Jakucewicza pokazała, że przedstawiana tematyka nie wyczerpuje (a szkoda) całokształtu zagadnień dotyczących uszlachetniania druków. Udało się jednak zaprosić do udziału w Konfrontacjach trzy czołowe, o światowej renomie firmy zajmujące się uszlachetnianiem druków. Zenon Łapiński zaprezentował referat, w którym powiedział praktycznie wszystko o hot-stampingu, czyli tłoczeniu folią na gorąco. Przedstawił i omówił budowę różnych folii do tłoczeń oraz maszyny, urządzenia i systemy stosowane w tym procesie. Scharakteryzował rodzaje używanych matryc - form do tłoczeń. W części końcowej przedstawił procesy technologiczne tzw. trudnych projektów, podając możliwości ich poprawnego wykonania. Jacek Stencel pokazał, jak i co można uszlachetniać techniką sitodruku, która pozwala nie tylko na drukowanie, ale również lakierowanie lakierami UV i w połączeniu z nadrukowanymi farbami tworzenie efektów specjalnych. Prelegent omówił urządzenia i maszyny stosowane do uszlachetniania druków. Przedstawił efekty, jakie można osiągnąć stosując lakier 3D. Zaprezentował możliwości uszlachetniania, głównie wykorzystując technologię wykonania własnych, tj. firmy Pasja kalendarzy. Tomasz Krzyżanowski (z pomocą prezesa firmy Multifol Janusza Kuzioły) przedstawił „prawie wszystko o technologii foliowania i kalandrowania druków”. Następnie omówił stosowane systemy laminowania wraz z niezbędnymi maszynami i urządzeniami. Wady procesu laminowania spowodowane złym przygotowaniem podłoży do foliowania były następnym punktem wystąpienia. Na koniec referent przedstawił efekty uzyskiwane techniką kalandrowania, czyli moletowania, tj. tłoczenia wzorzystego druków. W Konfrontacjach wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym przedstawiciele firm poligraficznych i opakowaniowych, wydawnictw i agencji reklamowych, jak również studenci Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW oraz uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wszyscy byli bardzo zainteresowani przedstawioną tematyką, czemu dali wyraz w ożywionej dyskusji i 100-procentowej frekwencji do zakończenia Konfrontacji, co nie jest zjawiskiem częstym. Uczestnicy dzięki zorganizowanej w czasie Konfrontacji wystawie mogli naocznie obejrzeć, jakie „cuda” można osiągnąć dzięki różnym technikom zdobienia druków, możliwościom technicznym firm oraz mistrzostwu i fachowości ich pracowników. Opracowanie: SAIP PW / Stefan Jakucewicz